En ung kvinna tittar in i kameran och ler

Svenska för invandrare (sfi)

Sfi ska ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivkunskaper möjlighet att lära sig det.

Det finns tre studievägar (1, 2 och 3) inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror ofta på din skolbakgrund och studievana. För att du ska hamna i en grupp som är rätt för dig så får du göra en kartläggning tillsammans med våra testpedagoger.

Webbanmälan

Du som är total nybörjare i svenska och har en högre utbildning kan söka direkt via webbanmälan:

Våra skolor

Välj bland ett sfi-skolor på olika platser runt om i Stockholm, med varierande inriktning.

Vanliga frågor och svar om sfi

Här hittar du sådant som är bra att känna till om sfi.

Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja läsa på sfi. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Stockholms stad och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Vill du studera sfi i Stockholms stad, men bor i en annan kommun? Då kan du ansöka om att få studera i Stockholm. 

 1. Skriv ut blanketten Ansökan till sfi i Stockholms stad.
 2. Fyll i blanketten och berätta varför du vill studera i Stockholms stad. 
 3. Lämna blanketten till de som ansvarar för vuxenutbildning i din kommun.

Ansökan till sfi i Stockholms stad (pdf)

 

Vill du söka sfi, komvuxkurs eller en yrkesutbildning som inte finns i Stockholms stad? Då kan du ansöka om att studera i en annan kommun. 

 1. Kontakta dem som ansvarar för vuxenutbildningen i kommunen där du vill studera. 
 2. Fyll i ansökningsblanketten som du får av dem. Berätta varför du vill studera i den kommunen.
 3. Skicka blanketten till Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 eller mejla den till oss.

Du kan läsa sfi på dagar, kvällar eller lördagar. Du kan studera samtidigt som du arbetar, gör praktik eller har annan sysselsättning.

Lektionstider

 • Du kan läsa sfi på dagar, kvällar eller lördagar. 
 • Studerar du dagtid är lektionstiden oftast cirka 4 timmar varje dag, 20 timmar i veckan. Det finns också sfi-kurser med 6 timmar undervisning per dag, 30 timmar i veckan.
 • Studerar du kvällstid är lektionstiden cirka 3 timmar per kväll, 2 till 4 kvällar i veckan. 
 • Du behöver troligen också studera hemma ett antal timmar varje vecka.
 • Vill du byta lektionstid kontaktar du din skola.
 • När du läser intensiv svenska kan du läsa vissa kurser på distans.

Sfi består av fyra delar: A, B, C och D. Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter G och IG. Betyg G är ett godkänt betyg och IG är inte godkänt betyg.

Beställ ditt betyg

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. 

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg från sfi i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Du som bor i Stockholms stad och studerar på sfi kan byta skola när du ska börja på en ny kurs. Om du läst på en skola under de senaste 6 månaderna ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp med skolbyte.

Om det gått mer än 6 månader sedan du studerade kan du vända dig till Vuxenutbildningscentrum för hjälp.

Om du har behov av att byta skola under en kurs ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Vill du göra en paus i studierna ska du meddela din skola det.

När du vill börja studera igen ska du anmäla det. Kontakta

 • din skola om studieuppehållet har varit mindre än sex månader
 • vuxenutbildningscentrum om studieuppehållet har varit längre än sex månader.

Uppdaterad