Kombinationsutbildningar – sfi- och sva-kombo

Lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb.

Du läser på heltid varav 30 timmar i veckan i skolan plus eget skolarbete. Studierna håller ett högt tempo då du läser svenska tillsammans med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Aktuellt om kombo

Undersköterska är en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det betyder att det behövs ett särskilt bevis för att få använda titeln undersköterska. Du måste ha godkänt betyg i SVE/SVA 1 för att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.

  • Undersköterska sva-grund kombo hos Cuben Fridhemsplan. Mejla namn, vald utbildning och personnummer.
    E-post: komvux@edu.stockholm.se

Vi har sent intag till och med 3 maj.

  • Nätverkstekniker Jensen kista (sökande på 2D och 3D). Mejla namn, vald utbildning och personnummer.
    E-post: komvux@edu.stockholm.se
  • Parkskötsel (sökande på 2C och 2D).

Vi har sent intag till och med 3 maj.

  • Sfi-kombo handel lärling.

Våra kombinationsutbildningar

Uppdaterad