Svenska för yrkesutbildade

Svenska för yrkesutbildade (Sfx) är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har erfarenhet av ett yrke eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Sfx-utbildningar som är tillgängliga i Stockholms stad

Du börjar från sfi-kurs B eller C och läser upp till Svenska som andraspråk 2 eller 3 (SVA2 eller SVA3). 

Läs mer om utbildningarna på sfx webbplats.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFEJ finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFINX finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFP finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFM finns på Vux Huddinge.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till SFX-IT om du har programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne samt kunskaper i engelska.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera dagtid, kvällstid eller på distans.

Var finns utbildningen?

SFX-IT finns Tyresö Komvux.

Uppdaterad