En kille och en tjej tittar i en skolbok i ett trapphus.

Vuxenutbildning

Stockholms stad erbjuder olika typer av vuxenutbildningar. Du kan till exempel läsa enstaka kurser på, lära dig svenska på sfi eller utbilda dig på yrkeshögskolan.

Vuxenutbildningscentrum exteriör - väggskylt

Hos Vuxenutbildningscentrum får du information och vägledning om vuxenutbildning.

På komvux kan du studera på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Vi erbjuder också komvux som särskild utbildning på skolan Komvux Rosenlund.

Sfi, kombinationsutbildningar och samhällsorientering.

Yrkeshögskolan är en utbildning efter gymnasiet som ger dig bra möjligheter att få jobb.

If you have arrived in Stockholm from Ukraine you are not entitled to take part in the municipal adult education. This is due to the type of permit you have been granted. However, you can get support to apply for a job and map your skills.