En kille och en tjej tittar i en skolbok i ett trapphus.

Vuxenutbildning

Stockholms stad erbjuder olika typer av vuxenutbildningar. Du kan till exempel läsa enstaka gymnasiekurser, lära dig svenska på sfi eller utbilda dig på yrkeshögskolan.

Vuxenutbildningscentrum exteriör - väggskylt

Hos Vuxenutbildningscentrum får du information och vägledning om vuxenutbildning.

På komvux kan du studera på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Vi erbjuder också komvux som särskild utbildning på skolan Lärvux.

Sfi, kombinationsutbildningar och samhällsorientering.

Yrkeshögskolan är en utbildning efter gymnasiet som ger dig bra möjligheter att få jobb.