Coronaviruset: Förändringar inom vuxenutbildningen

Under en period kommer vi att ha avvikande rutiner inom vuxenutbildningen i Stockholms stad.