Vuxenutbildning

Stockholms stad erbjuder olika typer av vuxenutbildningar. Du kan till exempel läsa enstaka gymnasiekurser, lära dig svenska på sfi eller utbilda dig på yrkeshögskolan.

Vuxenutbildningscentrum

Hos Vuxenutbildningscentrum får du information och vägledning om vuxenutbildning.

Grundläggande och gymnasial komvux

På komvux kan du studera på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Vi erbjuder också komvux som särskild utbildning på skolan Lärvux.

Svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering

På utbildningen i svenska för invandrare får du lära dig grunderna för att prata och skriva svenska.

YH – Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en utbildning efter gymnasiet som ger dig bra möjligheter att få jobb.