En kille och en tjej tittar i en skolbok i ett trapphus.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är till för dig som i vuxen ålder vill studera svenska. Studera på sfi-, grundskole- och gymnasienivå, gå en yrkesutbildning eller läs enstaka kurser. Utbildningarna är anpassade även för dig med särskilda behov.

På gång

Hitta snabbt

En kurs om hur det svenska samhället fungerar, för dig som nyligen har flyttat till Sverige.

Beställ intyg, betyg eller examensbevis från sfi eller andra kurser på komvux.

Sfi – ny anmälan

Telefontider
måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.00–11.00
Telefon
Telefon 08-508 35 400
E-post
E-post sfi@edu.stockholm.se
Formulär
Formulär Ny anmälan sfi

Studievägledning till sfi och kombo-utbildningar

Telefontider
måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00
Telefon
Telefon 08-508 35 400
E-post
E-post sfisyv@edu.stockholm.se

Fråga om komvux

Studievägledning och frågor om grundläggande och gymnasiala studier

Telefontider
måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00, 13.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 35 400
Formulär
Formulär Fråga om komvux