Elev som bläddrar bland papper

Lär dig svenska

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis.

Det finns tre studievägar (1, 2 och 3) inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror ofta på din skolbakgrund och studievana. För att du ska hamna i en grupp som är rätt för dig så får du göra en kartläggning tillsammans med våra testpedagoger.

Studievägar

Du kan läsa svenska från grunden, bara studera språket eller kombinera sfi med andra komvuxkurser.

Vidare studier

Nästa steg i din svenskautbildning.

Så funkar sfi

Vem får läsa sfi? Hur vet jag vilken kurs ska jag börja på? Här hittar du svar på vanliga frågor om sfi.

Hjälp inför dina studier

Information för att komma igång med sfi-studier.

Under dina studier

Information för att underlätta under dina sfi-studier.

Uppdaterad