Elev som bläddrar bland papper

Lär dig svenska

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis.

Studievägar

Det finns tre studievägar (1, 2 och 3) inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror ofta på din skolbakgrund och studievana. För att du ska hamna i en grupp som är rätt för dig så får du göra en kartläggning tillsammans med våra testpedagoger.

Vidare studier

Nästa steg i din svenskautbildning.

Sfi för ukrainare

Vuxenutbildningen i Stockholm stad erbjuder dig som är flykting från Ukraina och är bosatt i Stockholm stad att läsa på sfi från och med 1 juni 2023. För att kunna göra en ansökan behöver du ha ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket.

Ansökan gäller reguljära sfi-studier, som ukrainare har du också möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SVA) när du är klar med sfi. 

Du ansöker till sfi på vår hemsida eller genom att ringa oss eller besöka vår reception under våra öppettider. 

Hjälp inför dina studier

Information för att komma igång med sfi-studier.

Under dina studier

Information för att underlätta under dina sfi-studier.

Uppdaterad