Lär dig svenska

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis.

Våra kurser och utbildningar

Du kan läsa svenska från grunden, bara studera språket eller kombinera sfi med andra komvuxkurser.

Sfi och SVA för ukrainare

Vuxenutbildningen i Stockholm stad erbjuder dig som är flykting från Ukraina och är bosatt i Stockholm stad att läsa på sfi och SVA. För att kunna göra en ansökan behöver du ha ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket.

När du är klar med sfi har du också möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SVA). Du som kommer från Ukraina och befinner dig i Sverige enligt massflyktsdirektivet har rätt att läsa Svenska som andraspråk (SVA) inom stadens egna skolor:

  • Åsö vuxengymnasium
  • SIFA - Stockholms intensivsvenska för akademiker
  • Vuxenutbildning Söderort.

Om du har en skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola eller högre kan du studera programmet intensiva studier i svenska på SIFA. Programmet finns både i klassrum och på distans, och passar dig som vill lära dig svenska i högt tempo.

Du ansöker till sfi på vår hemsida eller genom att ringa oss eller besöka vår reception under våra öppettider. 

Inför dina studier

Under dina studier

Uppdaterad