Studie- och yrkesvägledning

Innan du börjar studera ska du ta kontakt med oss för att hitta rätt studienivå och en skola som kan erbjuda dig det du behöver.

Du kan läsa sfi på många skolor i Stockholm, de finns utspridda i hela staden. De erbjuder undervisning både dagtid, kvällstid och på lördagar. 

Kontakta oss för vägledning inför dina studier så hjälper vi dig att nå dina studiemål. Du kan träffa oss på drop-in i ditt område, eller boka tid för ett enskilt längre samtal om du behöver.

Studievägledning till sfi och kombo-utbildningar

Telefontider
måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00
Avvikande telefontider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 35 400
E-post
E-post sfisyv@edu.stockholm.se

Fysisk drop-in

Nu kommer våra studie- och yrkesvägledare till din stadsdel. 

  • Vi svarar på dina frågor om sfi.
  • Du kan få hjälp med din ansökan till sfi.

Uppdaterad