Guide

Guide: Så börjar du på sfi

Så här går det till när du ska börja läsa sfi.

Välj det alternativ som passar dig

Du kan anmäla dig på flera olika sätt till sfi, beroende på dina tidigare kunskaper.

Prata med en testpedagog

När du har anmält dig till sfi får du prata med en testpedagog, som pratar med dig och väljer din studieväg och kurs.

Ni pratar på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en anhörig som kan svenska. Behöver du en tolk, kan du boka det på Vuxenutbildningscentrum.

Testpedagogen ställer frågor om

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbete
  • din tid i Sverige.

Hitta och välj skola

När du får veta din studieväg och kurs du ska börja på talar du om för testpedagogen

  • vilken skola du vill gå på
  • vilka tider du vill studera
  • om du behöver extra stöd.

Testpedagogen berättar om det finns en ledig studieplats där du vill gå. Finns det ingen ledig plats, kan du vänta tills det blir en plats ledig eller välja en annan skola.

Börja studera

När du börjar studera bestämmer du och testpedagogen tillsammans. Skolan skickar en kallelse inför kursstart.