Kvinnor som sitter vid datorer och jobbar eller studerar

Sfi mot jobb

Sfi mot jobb, är ett språk- och jobbintegrerad utbildningspaket för elever på studieväg 1.

Sfi mot jobb organiseras som heldagsstudier med 30 timmars studietid per vecka eller som dagtidsstudier med 15-18 timmars studietid per vecka.

Utbildningspaketet passar dig som läser studieväg 1 kurs C (1C) eller kurs D (1D). Det innehåller sfi, jobbinriktade grundläggande orienteringskurser med individuell förberedelse för praktiska situationer och språkbruk i svenskt arbetsliv, digitalisering och kvalitetssäkrade praktikperioder kopplade till individens mål om framtida arbete och behov på arbetsmarknaden.

Uppdaterad