Elever tittar på datorskärm

Praktik med språkstöd

När du gör praktik med språkstöd övar du svenska, får erfarenhet av att arbeta och skaffar dig referenser.

Enheten för språkstödjande insatser (Efsi) hjälper dig att hitta praktik på en arbetsplats och ger dig stöd under hela praktiken.

Du kan få stöd av oss på

  • arabiska
  • dari
  • somaliska
  • tigrinja.

Talar du ett annat språk? Då har vi lite högre krav på dina kunskaper i svenska för att vi ska kunna kommunicera på ett bra sätt under kurs- och praktiktiden.

Vem får göra praktik med språkstöd?

För att få göra praktik med språkstöd via Stockholms stad ska du vara folkbokförd i Stockholms stad.

Innan praktiken går du en introduktionskurs

Innan du börjar din praktik går du en introduktion. Introduktionen är på halvtid under fem veckor. Den handlar om arbetslivet, samhället och om kommunikation på en arbetsplats.

Kursen leds av en lärare och en coach som talar ditt modersmål. Coachen stöttar dig även under din praktik.

Praktik – så går det till

Efter introduktionen får du veta var du ska göra din praktik. Vi försöker hitta en praktik som passar med dina tidigare erfarenheter och framtida mål.

Praktiken pågår i tre månader. Målet är att du ska utvecklas både språkligt och yrkesmässigt.  Under hela perioden får du stöd och coachning.

Har du inte fått praktik inom två månader får du en fördjupad matchning där du ökar dina chanser att komma ut i praktik.

När du är klar med praktiken får du ett intyg med referenser.

Uppdaterad