Beställ betygsutskrift

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Har du läst en kurs och fått betyg efter 1 juli 2016 ska du kontakta skolan du läst på.

Fyll i formuläret

* Obligatorisk uppgift

Ange om kurser med betyg IG/F ska finnas på det beställda betygsutdraget*

Uppdaterad