Beställ betygsutskrift

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016 eller om du läst på en skola vi inte längre har avtal med.

Har du läst en kurs och fått betyg på en skola som vid dagens datum har avtal med Stockholms stad ska du beställa betyget direkt av den skolan.

Skolorna som listas nedan har inte längre avtal med Stockholms stad eller så har de inte avtal för hela sitt utbud av kurser och kurspaket.

Det betyder att om du läst på en av skolorna nedan och inom eventuellt område ska du beställa ditt betyg från oss.

  • InfoKomp - alla utbildningsområden
  • Veldi - alla utbildningsområden
  • Iris Hadar (tidigare Competens)
  • Eductus - vård och omsorg samt grundläggande kurser
  • Hermods:  - gymnasiala teoretiska kurser
  • Lernia - industri
  • Movant - hantverk och VVS

Fyll i formuläret

* Obligatorisk uppgift

Ange om kurser med betyg IG/F ska finnas på det beställda betygsutdraget*

Uppdaterad