Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi vill utvecklas och bli ännu bättre. Våra utbildningar och tjänster ska hålla en hög kvalitet.

Vill du klaga eller ge beröm? Eller har du andra synpunkter på våra vuxenutbildningar? Då ska du kontakta den verksamhet det handlar om.

Lämna synpunkt på skola

1. Kontakta ansvarig lärare

Om du inte är nöjd med din skola eller utbildning, har andra synpunkter på verksamheten eller upplever svårigheter i skolarbetet ska du i första hand vända dig till din lärare. Även kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan ta emot dina synpunkter och klagomål.

Kontaktuppgifter till skolorna finns på webben:

2. Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av läraren, eller om du personligen inte vill ta kontakt med den person ärendet berör kan du ta kontakt med rektor på din skola.

3. Kontakta Arbetsmarknadsförvaltningen

Om du fortfarande inte fått gehör eller den hjälp du behöver, så kan du lämna synpunkter och klagomål till Arbetsmarknadsförvaltningen

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

Lämna synpunkt på Vuxenutbildningscentrum

Vuxenutbildningscentrum ansvarar för antagning till sfi och grundläggande och gymnasial komvux. Vuxenutbildningscentrum erbjuder nivåtest i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Därtill kan du få studievägledning och hjälp med att planera dina studier.

Lämna synpunkt på Elevteamet komvux

Elevteamet stöttar dig som gått språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolan och nu ska fortsätta att studera på gymnasieskolan.

E-post: elevteamet.komvux@edu.stockholm.se

Lämna synpunkt på samhällsorientering

1. Kontakta din samhällskommunikatör

Om du inte är nöjd med din kurs, har andra synpunkter på verksamheten eller upplever svårigheter i kursen ska du i första hand vända dig till din samhällskommunikatör/kursledare.

2. Kontakta arbetsledare

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd som du önskar av samhällskommunikatören, eller om du personligen inte vill ta kontakt med den person det berör kan du ta kontakt med samhällskommunikatörens arbetsledare. Kontaktuppgifter får du första dagen i kursen och de finns även på lärplattformen.

3. Kontakta verksamhetschef

Får du inte den hjälp du behöver kan du kontakta verksamhetschefen.

Kontaktuppgifter får du första dagen i kursen.

Kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Du kan alltid kontakta Centrum för Samhällsorientering i Stockholms län för att lämna synpunkter och klagomål.

E-post: infosam@edu.stockholm.se

Uppdaterad