Synpunkter och klagomål

Inom vuxenutbildningen är vi angelägna om att våra verksamheter håller hög kvalitet. Dina synpunkter är en viktig del i vårt arbete för att bli bättre och utvecklas.

Vill du lämna klagomål, beröm eller andra synpunkter på våra verksamheter ska du först och främst kontakta den verksamhet det berör. 

Lämna synpunkt på skola

Studerar du på sfi, komvux, yrkeshögskola eller lärvux ska du lämna dina synpunkter till skolan du går på. 

Studieteamet

E-post: studieteamet@edu.stockholm.se

Elevteamet komvux

E-post: elevteamet.komvux@stockholm.se

Samhällsorientering

E-post: infosam@edu.stockholm.se

Uppdaterad