Studieväg 3

För dig som är mycket van att studera och oftast redan har en högre utbildning. Du förväntas lära dig språket snabbt.

Studieväg 3 – kurs C och D

Studieväg 3 innehåller sfi-kurserna C och D och är till för dig som har studievana.

Vad är målet?

Målet är att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

Var finns utbildningen?

Sfi studieväg 3 ges på följande skolor:

och följande folkhögskolor:

Webbanmälan

Du som är nybörjare i svenska och söker till studieväg 3 kan söka direkt webbanmälan:

Möjligheter för dig som går studieväg 3

På denna studienivå finns intensiva studier i svenska. Är du högskoleutbildad kan du även läsa en sfi-utbildning riktad mot ditt yrke. Dessa utbildningsvägar har ett egna anmälningsförfaranden.

Intensiva studier i svenska är för dig som är studievan och har en längre utbildningsbakgrund. Du ska klara av en snabb inlärningstakt och mycket självstudier.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

Intensiva studier i svenska finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFEJ finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFINX finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFP finns på SIFA på Södermalm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Var finns utbildningen?

SFM finns på Vux Huddinge.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till SFX-IT om du har programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne samt kunskaper i engelska.

Illustration av studieplan för intensivsvenska och sfx samt ingångskurser, sfi 3C eller 3D

Du börjar från sfi-kurs C och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera dagtid, kvällstid eller på distans.

Var finns utbildningen?

SFX-IT finns Tyresö Komvux.

Uppdaterad