Studieväg 2

För dig som har grundläggande kunskaper i att läsa och skriva på något språk. Din utbildningsbakgrund kan vara grundskola eller högre utbildning.

Studieväg 2 – kurs B, C och D

Inom studieväg 2 läser du kurserna B, C och D.

Vad är målet?

Målet är att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

Hur lång tid tar det?

Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov. Du och din lärare beslutar tillsammans när det är dags för dig att göra dina sfi-prov och gå vidare till nästa steg.

Var finns utbildningen?

Sfi studieväg 2 ges på följande skolor:

och följande folkhögskolor:

Möjligheter för dig som går studieväg 2

När du läser kurs 2B och 2C kan du söka "SFY", och när du läser 2C och 2D kan du söka kombo-utbildningar. Är du föräldraledig kan du fortsätta med sfi tillsammans med andra också som är föräldralediga. Inom vissa yrkesvägar kan du kombinera sfi med yrkesutbildning, sfx.

Svenska med yrkesinfärgning

Svenska med yrkesinfärgning passar dig på studieväg 2 som vill lära dig svenska i en snabbare takt och har möjlighet att studera på heltid. Utbildningen är öppen för alla på studieväg 2 och passar till exempel dig som

  • läser sfi på nivå 2 kurs B (2B)
  • har utbildningsplikt.
Illustration av ingångskurs för SFY - sfi 2B

När du tagit betyg på kurs 2B kan du fortsätta på kurs 2C.

Om svenska med yrkesinfärgning

På svenska med yrkesorientering får du lära dig svenska i en snabbare takt. Det är ett förberedande utbildningspaket som gör att du kan fortsätta dina studier i svenska eller gå en kombinationsutbildning. Du studerar minst 30 timmar i veckan, utbildningen är sex månader lång.

På kursen får du läsa

  • svenska
  • orienteringskurs digital kompetens
  • orienteringskurs arbetsmarknad.

Du får också studie- och yrkesvägledning.

Var finns utbildningen?

Så ansöker du

  1. Ladda ner den ifyllningsbara pdf:en nedan.
  2. Fyll i blanketten och mejla den till sfi@edu.stockholm.se
  3. Eventuellt kontaktar Vuxenutbildningscentrum dig om vi behöver kompletterande uppgifter.
  4. Skolan skickar kallelse till dig senast en vecka innan kursstart.

Anmälningsblankett SFY 2021 (pdf)

Sfi-kombo

Yrkesutbildningar som kombinerar sfi med kurser på gymnasial nivå kallas kombinationsutbildningar, eller sfi-kombo. Du lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb. De flesta utbildningarna är öppen för dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Du som är föräldraledig kan läsa sfi tillsammans med andra föräldrar. Sfi för föräldralediga är öppet för dig på sfi studieväg 1 och 2. 

På sff studerar du svenska i en liten grupp tillsammans med en lärare och andra föräldralediga. Självklart tar du med dig ditt barn.  

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har erfarenhet av ett yrke eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Du börjar från sfi-kurs B eller C och läser upp till Svenska som andraspråk 2 eller 3 (SVA2 eller SVA3). 

Läs mer om utbildningarna på sfx webbplats.

Uppdaterad