Samhällsvetenskap och humaniora

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En högskoleförberedande examen i Samhällsvetenskap och humaniora har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, minst 1 050 poäng
 2. Programinriktade kurser, minst 700 poäng
 3. Valbara kurser, högst 650 poäng

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska för högskoleförberedande examen.

Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Engelska 5 och 6 200 p
Matematik 1b/c* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1b** 100 p
Samhällskunskap 1b** 100 p
Naturkunskap 1b** 100 p
Religionskunskap 1** 50 p

* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.

** Följande obligatoriska kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Två av ämnena biologi, fysik och kemi kan ersätta naturkunskap. Tänk då på att poängfördelningen ändras, prata med en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser för Samhällskunskap och humaniora, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Affärsjuridik 100 p Journalistik, reklam och information 2 100 p
Akrobatik 100 p Klassisk grekiska – språk och kultur 1 100 p
Animation – specialisering 100 p Klassisk grekiska – språk och kultur 2 100 p
Animation 1 100 p Kommunikation 100 p
Animation 2 100 p Konstarterna och samhället 50 p
Arkitektur – hus 100 p Koreografi 100 p
Arkitektur – rum 100 p Kultur och idéhistoria 100 p
Arrangering och komposition 1 100 p Körsång 1 100 p
Arrangering och komposition 2 100 p Körsång 2 100 p
Barns lärande och växande 100 p Latin – språk och kultur 1 100 p
Bild 100 p Latin – språk och kultur 2 100 p
Bild och form 1a1 50 p Latin – språk och kultur 3 100 p
Bild och form 1b 100 p Ledarskap och organisation 100 p
Bild och form – specialisering 100 p Litteratur 100 p
Bildteori 100 p Ljud och ljus 100 p
Biologi 1 100 p Ljudproduktion 1 100 p
Bruksspel och ackompanjemang 100 p Ljudproduktion 2 100 p
Cirkus 1 100 p Lärande och utveckling 100 p
Cirkus 2 100 p Manus för film och tv 100 p
Dansgestaltning 1 100 p Marknadsföring 100 p
Dansgestaltning 2 100 p Matematik 2b 100 p
Dansimprovisation 100 p Matematik 3b 100 p
Dansimprovisation och komposition 100 p Matematik 4 100 p
Dansorientering 100 p Medieproduktion 1 100 p
Dansteknik 1 100 p Medieproduktion 2 100 p
Dansteknik 2 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Dansteknik 3 100 p Medier, samhälle och kommunikation 2 100 p
Dansteknik 4 100 p Mental träning 100 p
Dansteknik – specialisering 100 p Miljö- och energikunskap 100 p
Dansteori 100 p Moderna språk 1 100 p
Dansträning 100 p Moderna språk 2 100 p
Design 1 100 p Moderna språk 3 100 p
Design 2 100 p Moderna språk 4 100 p
Digitalt skapande 1 100 p Moderna språk 5 100 p
Digitalt skapande 2 100 p Moderna språk 6 100 p
Dramapedagogik 100 p Moderna språk 7 100 p
Dramatik och dramaturgi 100 p Modersmål 1 100 p
Engelska 7 100 p Modersmål 2 100 p
Ensemble 1 100 p Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100 p
Ensemble 2 100 p Musik 100 p
Ensemble med körsång 200 p Musikimprovisation 100 p
Ensembleledning och dirigering 100 p Musikproduktion 1 100 p
Entreprenörskap 100 p Musikproduktion 2 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Människans språk 1 100 p
Estetisk kommunikation 1 100 p Människans språk 2 100 p
Estetisk kommunikation 2 100 p Människors miljöer 100 p
Estetisk kommunikation 3 100 p Naturkunskap 2 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p Pedagogiskt ledarskap 100 p
Fackteckning och design 100 p Politik och hållbar utveckling 100 p
Film- och interaktiv ljudproduktion 100 p Privatjuridik 100 p
Film- och tv-kunskap 100 p Programmering 1 100 p
Film- och tv-produktion 1 100 p Psykologi 1 50 p
Film- och tv-produktion 2 100 p Psykologi 2a 50 p
Filmproduktion 100 p Psykologi 2b 50 p
Filosofi 1 50 p Radioproduktion 100 p
Filosofi 2 50 p Redovisning 2 100 p
Form 100 p Regi 100 p
Formgivning 1 100 p Religionskunskap 2 50 p
Formgivning 2 100 p Religionskunskap – specialisering 100 p
Formgivning 3 100 p Repertoar 100 p
Fotografisk bild 1 100 p Retorik 100 p
Fotografisk bild 2 100 p Rytmik 100 p
Fotografisk bild 3 100 p Rätten och samhället 100 p
Fotografisk bild 4 100 p Röst 100 p
Fysisk teater 100 p Samhällskunskap 2 100 p
Företagsekonomi 1 100 p Samhällskunskap 3 100 p
Företagsekonomi 2 100 p Samtida kulturuttryck 100 p
Företagsekonomi – specialisering 100 p Scenisk gestaltning 1 100 p
Gehörs- och musiklära 1 100 p Scenisk gestaltning 2 100 p
Gehörs- och musiklära 2 100 p Scenisk gestaltning 3 100 p
Geografi 1 100 p Sceniskt karaktärsarbete 100 p
Geografi 2 100 p Sceniskt karaktärsarbete – text 100 p
Geografiska informationssystem 100 p Scenografi, mask och kostym 100 p
Grafisk illustration 100 p Skapande verksamhet 100 p
Grafisk illustration i pixelgrafik 100 p Skrivande 100 p
Grafisk illustration vektorgrafik 100 p Sociologi 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p Språk specialisering – retorik 1a 50 p
Grafisk kommunikation 2 100 p Språk specialisering – retorik 1b 100 p
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 p Språk specialisering – skrivande 100 p
Gränssnitt 3D 100 p Teaterteori 100 p
Gränssnittsdesign 100 p Textil färg och form 100 p
Historia 2 100 p Textkommunikation 100 p
Historia 2b – kultur 100 p Tillämpad programmering 100 p
Historia 3 100 p Träningslära 1 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p Träningslära 2 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p Tv-produktion 100 p
Instrument eller sång 1 100 p Ungdomskulturer 100 p
Instrument eller sång 2 100 p Utställningsdesign 1 100 p
Instrument eller sång 3 100 p Utställningsdesign 2 100 p
Internationell ekonomi 100 p Visuell kommunikation 100 p
Internationella relationer 100 p Webbutveckling 1 100 p
Journalistik, reklam och information 1 100 p Webbutveckling 2 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för högskoleförberedande examen (pdf)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För högskoleförberedande program är dessa kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3,
 • Engelska 5 och 6,
 • Matematik 1b/c och
 • Komvuxarbete.

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

En högskoleförberedande examen är från den 1 juli 2021 inriktad mot ett av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik, i stället för mot något av de sex gymnasieprogram som examen tidigare var inriktad mot. Det är i en gymnasieexamen från komvux möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi. Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete.

Uppdaterad