skriver på block

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. En prövning kostar 500 kronor per ämne. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Kommande prövningar hos våra skolor

Här hittar du kommande prövningstillfällen på våra skolor, per ämnesområde. På skolornas webbplatser finns mer information om vilka kurser som de erbjuder prövningar i.

ABF Stockholm Komvux

 • Prövningar under september:
  Anmälan öppnar den 31 augusti kl. 10.30.
  Kvitto på betalning/uppvisande av F-betyg från komvux ska skickas till oss senast den 8 september.
  Första provet: 22 september kl. 09.00.
  Andra provet: Ej fastställt, meddelas av läraren efter första provet.

 • Prövningar under november:
  Anmälan öppnar den 24 oktober klockan 10.30.
  Kvitto på betalning/uppvisande av F-betyg från komvux ska skickas till oss senast den 31 oktober.
  Första provet: 10 november klockan 09.00.
  Andra provet: Ej fastställt, meddelas av läraren efter första provet.
  OBS! Betyg från denna prövning registreras inte i tid till sista kompletteringsdag för högskoleansökningar till vårterminen 2024.
 • Anmälan: Prövning, ABF Stockholm Komvux webbplats

Cuben utbildning

Hermods

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdagen den 15 augusti kl 10:00.
  Prövningen kommer pågå mellan den 18 september - 1 oktober, med slutprov söndagen den 1 oktober. FULLBOKAD!

 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdagen den 19 september kl 10:00
  Prövningen kommer pågå mellan den 23 oktober - 5 november, med slutprov söndagen den 5 november.

 • Anmälan: Jensen komvux webbplats

SIFA

 • Datum för anmälan: senast två veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar: Ej fastställt
 • Anmälan: Prövningar, SIFAs webbplats

Åsö vuxengymnasium

ABF Stockholm Komvux

 • Prövningar under september:
  Anmälan öppnar den 31 augusti kl. 10.30.
  Kvitto på betalning/uppvisande av F-betyg från komvux ska skickas till oss senast den 8 september.
  Första provet: 22 september kl. 09.00.
  Andra provet: Ej fastställt, meddelas av läraren efter första provet.

 • Prövningar under november:
  Anmälan öppnar den 24 oktober klockan 10.30.
  Kvitto på betalning/uppvisande av F-betyg från komvux ska skickas till oss senast den 31 oktober.
  Första provet: 10 november klockan 09.00.
  Andra provet: Ej fastställt, meddelas av läraren efter första provet.
  OBS! Betyg från denna prövning registreras inte i tid till sista kompletteringsdag för högskoleansökningar till vårterminen 2024.
 • Anmälan: Prövning, ABF Stockholm Komvux webbplats

Astar

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdagen den 15 augusti kl 10:00.
  Prövningen kommer pågå mellan den 18 september - 1 oktober, med slutprov söndagen den 1 oktober. FULLBOKAD!

 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdagen den 19 september kl 10:00
  Prövningen kommer pågå mellan den 23 oktober - 5 november, med slutprov söndagen den 5 november.

 • Anmälan: Jensen komvux webbplats

NTI-skolan

 • Prövningar:
  • Prövning 1 pågår mellan 11 september–29 september
  • Prövning 2 pågår mellan 11 september–29 september
  • Prövning 3 pågår mellan 9 oktober–27 oktober
 • Slutprov
  • Prövning 1 28 september
  • Prövning 2 29 september
  • Prövning 3 27 oktober
 • Anmälning öppnar:
  • Prövning 1: 21 augusti kl.09.00
  • Prövning 2:23 augusti kl. 09.00
  • Prövning 3: 6 september kl. 09.00
 • Anmälan: Prövning, NTI-skolans webbplats

Åsö vuxengymnasium

Kompetensutvecklingsinstitutet

 • Prövningsdagar:
  • Onsdag 6 september 2023 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälan 16 augusti 2023
   Betalning oss tillhanda senast 23 augusti 2023
  • Onsdag 15 november 2023 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 25 oktober 2023
   Betalning oss tillhanda senast 1 november 2023
  • Onsdag 14 februari 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 24 januari 2024
   Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024
  • Onsdag 24 april 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 3 april 2024
   Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024
 • Anmälan: Prövning, Kompetensinstitutet komvux webbplats

MoA Lärcentrum

 • Datum för anmälan: Senast 30 dagar innan prövningstillfället
 • Prövningsdag:Ej fastställt
 • Anmälan: MoA Lärcentrums webbplats

Åsö vuxengymnasium

Yrkesakademin

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdagen den 15 augusti kl 10:00.
  Prövningen kommer pågå mellan den 18 september - 1 oktober, med slutprov söndagen den 1 oktober. FULLBOKAD!

 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdagen den 19 september kl 10:00
  Prövningen kommer pågå mellan den 23 oktober - 5 november, med slutprov söndagen den 5 november.

 • Anmälan: Jensen komvux webbplats

Lernia

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium

Yrkesakademin

Astar

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdagen den 15 augusti kl 10:00.
  Prövningen kommer pågå mellan den 18 september - 1 oktober, med slutprov söndagen den 1 oktober. FULLBOKAD!

 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdagen den 19 september kl 10:00
  Prövningen kommer pågå mellan den 23 oktober - 5 november, med slutprov söndagen den 5 november.

 • Anmälan: Jensen komvux webbplats

S:t Eriks gymnasium

Astar

Stockholms hotell- och restaurangskola

Lernia

ABF

Cuben utbildning

 • Datum för anmälan: senast fyra veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdag: 12 september och 14 november
 • AnmälanCuben utbildnings webbplats

Kompetensutvecklingsinstitutet

 • Prövningsdagar:
  • Onsdag 6 september 2023 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälan 16 augusti 2023
   Betalning oss tillhanda senast 23 augusti 2023
  • Onsdag 15 november 2023 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 25 oktober 2023
   Betalning oss tillhanda senast 1 november 2023
  • Onsdag 14 februari 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 24 januari 2024
   Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024
  • Onsdag 24 april 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 3 april 2024
   Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024
 • Anmälan: Prövning, Kompetensinstitutet komvux webbplats

Lernia

MoA Lärcentrum

 • Datum för anmälan: Senast 30 dagar innan prövningstillfället
 • Prövningsdag: 22 september, 3 november, 15 december
 • Anmälan: MoA Lärcentrums webbplats

Åsö vuxengymnasium

Vanliga frågor och svar om prövningar

En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Du kan till exempel göra en prövning om du har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs. Du får information från skolan du anmält dig till om hur prövningen är upplagd och vilka moment som ingår.

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Du kan inte boka samtal för studieplanering inför prövningar. Om du är osäker på hur många prövningar du skulle behöva göra för att komma upp i önskat meritvärde kan du använda dig av räknehjälpen på antagning.se. Välj den skolform som stämmer överens med ditt betygsdokument och fyll i dina betyg i räknehjälpen så räknas ditt jämförelsetal ut.

I kursen eller kurserna du vill pröva kan du testa att höja till det betyg du tror att du skulle kunna få på prövningen, så ser du hur jämförelsetalet förändras. Du lägger själv till eventuella meritpoäng och får på så sätt fram meritvärdet. 

Kontakta skolan där du är anmäld till prövning för att få rekommendation på kurslitteratur.

Kontakta aktuell skola, du anmäler dig till prövningen på den skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i. 

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i kursen.

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 har du som fick examensbevis eller slutbevis under 2020-2021 sänkt avgift. Kostnaden under denna period är 150 kronor per prövning. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Nej, det är inte möjligt att få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Beroende på vilken dag och tid prövningen är för respektive kurs så kan du göra fler prövningar så vida de inte krockar.

Du beställer betyget från skolan där du genomförde prövningen.

Uppdaterad