Naturbruksprogrammet

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En yrkesexamen har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, 600 p
 2. Programinriktade kurser, 950 p
 3. Valbara kurser, 850 p.

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska i samtliga yrkesexamen.
 
Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1a1** 50 p
Naturkunskap 1a1** 50 p
Religionskunskap 1** 50 p
* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.
** Ovanstående kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser i Naturbruksprogrammet, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Aktiviteter och upplevelser 100 p Matematik 3b 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p Matematik 3c 100 p
Arkitektur – rum 100 p Matlagning 1 100 p
Avverkningsmaskiner 100 p Motor- och röjmotorsåg 1 100 p
Beskärning och trädvård 100 p Motor- och röjmotorsåg 2 100 p
Besöksnäringen 100 p Mångbruk av skog 100 p
Bevarandebiologi 100 p Natur- och landskapsvård 100 p
Biodling 100 p Naturbruk 200 p
Biologi – naturbruk – specialisering 100 p Naturguidning 1 100 p
Biologi 1 100 p Naturguidning 2 200 p
Byggnadsunderhåll 100 p Naturturism 1 100 p
Design 1 100 p Naturturism 2 100 p
Djur – specialisering 100 p Naturturism 3 100 p
Djur för forskningsändamål 200 p Odling av djurfoder 100 p
Djur i zoohandel 200 p Odling i växthus 1 100 p
Djuren i naturbruket 100 p Odling i växthus 2 100 p
Djurens biologi 100 p Odling i växthus – specialisering 100 p
Djurhållning 100 p Personlig försäljning 1 100 p
Djurparksdjur 1 100 p Programmering 1 100 p
Djurparksdjur 2 100 p Ridning 1 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100 p Ridning 2 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 200 p Ridning och körning 200 p
Entreprenörskap 100 p Servicekunskap 1 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Service och bemötande 1 100 p
Fiske och vattenvård 1 100 p Serviceteknik – naturbruk 1 100 p
Fiske och vattenvård 2 200 p Serviceteknik – naturbruk 2 100 p
Fordon och redskap 100 p Serviceteknik – naturbruk – specialisering 100 p
Fysik 1b1 100 p Skogsmaskiner – specialisering 200 p
Företagsekonomi 1 100 p Skogsskötsel 1 100 p
Företagsekonomi 2 100 p Skogsskötsel 2 100 p
Förnybar energi 100 p Skogsskötsel – specialisering 100 p
Geografi 1 100 p Skötsel av utemiljöer 100 p
Grävmaskiner 200 p Skötsel av utemiljöer – specialisering 100 p
Guidning i naturbruksmiljöer 100 p Småskalig skogsteknik 100 p
Handel – specialisering 100 p Svenska/svenska som andraspråk 2 100 p
Hundkunskap 1 100 p Sällskapsdjur 1 100 p
Hundkunskap 2 100 p Sällskapsdjur 2 100 p
Hundkunskap 3 100 p Terrängtransporter 100 p
Hygien 100 p Tillämpad programmering 100 p
Hästkunskap 1 100 p Trav 1 100 p
Hästkunskap 2 100 p Trav 2 100 p
Hästkunskap 3 100 p Trädgårdsanläggning 1 100 p
Jakt och viltvård 1 100 p Trädgårdsanläggning 2 100 p
Jakt och viltvård 2 200 p Trädgårdsanläggning – specialisering 100 p
Jakt och viltvård – specialisering 100 p Trädgårdsmaskiner 100 p
Kemi 1 100 p Trädgårdsodling 100 p
Kommunikation 100 p Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100 p
Körning 1 100 p Trädgårdsodling – plantskoleväxter 100 p
Körning 2 100 p Trädgårdsodling – specialisering 100 p
Lantbruksdjur 1 100 p Träning av hund 100 p
Lantbruksdjur 2 100 p Virkeslära 100 p
Lantbruksdjur – specialisering 100 p Virkesmätning 100 p
Lantbruksmaskiner 1 100 p Virkestransport med skotare 100 p
Lantbruksmaskiner 2 100 p Växtkunskap 1 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p Växtkunskap 2 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 1 100 p Växtodling 1 100 p
Marken och växternas biologi 100 p Växtodling 2 100 p
Matematik 2a 100 p Växtodling – specialisering 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för yrkesexamen (pdf)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För yrkesprogram är dessa kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Komvuxarbete.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Uppdaterad