Fordons- och transportprogrammet

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En yrkesexamen har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, 600 p
 2. Programinriktade kurser, 950 p
 3. Valbara kurser, 850 p.

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska i samtliga yrkesexamen.
 
Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1a1** 50 p
Naturkunskap 1a1** 50 p
Religionskunskap 1** 50 p
* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.
** Ovanstående kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser i Fordons- och transportprogrammet, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
ATV och motorcykel 200 p Lastbilsmonterad kran 100 p
Baskurs i lackering 300 p Lastbilspåbyggnad – specialisering 100 p
Bussteknik 100 p Lastbärare 200 p
Diagnos och reparation 100 p Logistik 1 100 p
El- och hybridfordon 1 100 p Maskinell godshantering 200 p
El- och hybridfordon 2 100 p Matematik 2a 100 p
Engelska 6 100 p Mobila maskiner – hydraulsystem 200 p
Entreprenörskap 100 p Mobila maskiner – kraftöverföring 100 p
Flerbränslefordon 100 p Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 100 p
Flygplatsen 200 p Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 100 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 p Mobila maskiner och utrustning* 300 p
Fordonskombinationer – godstransporter 200 p Personbilar – basteknik 100 p
Fordonskombinationer – persontransporter 100 p Personbilar – chassi och bromsar 100 p
Fordonsteknik – introduktion 200 p Personbilar – förbränningsmotorer 100 p
Fälthållning 200 p Personbilar – kraftöverföring 100 p
Färg och dekorationslackering 100 p Personbilar – service och underhåll 1 100 p
Godstrafik 200 p Personbilar – service och underhåll 2 100 p
Godstransporter – specialisering 100 p Personbilar – system- och diagnosteknik 1 200 p
Grönyte- och småmaskinsteknik 100 p Personbilar – system- och diagnosteknik 2 100 p
Guide och reseledare 100 p Personbilar – verkstad och elteknik 100 p
Handel – specialisering 100 p Personlig försäljning 1 100 p
Hantering av varor och gods 200 p Personlig försäljning 2 100 p
Hjulutrustning 200 p Persontrafik 1a 200 p
Hjulutrustning – specialisering 100 p Persontrafik 1b 200 p
Husvagnar och husbilar 300 p Persontransporter – specialisering 100 p
Industriell lackering 200 p Plocklagerhantering 100 p
Inköp 1 100 p Produktionsflöden 100 p
Intervallservice 100 p Programmering 1 100 p
Karosserikonstruktioner och inredning 200 p Reparation av snöskoter 100 p
Lackeringssystem 200 p Resmål och resvägar 100 p
Lackeringsteknik – applicering 100 p Riktbänkssystem 200 p
Lackeringsteknik – introduktion 200 p Riktningsteknik – introduktion 200 p
Lackeringsteknik för tunga fordon 200 p Service och bemötande 1 100 p
Lageradministration och terminallogistik 200 p Servicekunskap 100 p
Lagerprocesser 200 p Skadebesiktning och produktionsflöde 100 p
Lantbruksmaskinsteknik 100 p Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300 p
Lastbilar – chassi och bromsar 200 p Skogsbruksmaskinsteknik 100 p
Lastbilar – kraftöverföring 100 p Småreparationer – karosseri 100 p
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 100 p Småreparationer – lackering 100 p
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 100 p Taxitrafik 100 p
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik 100 p Tillämpad programmering 100 p
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer 200 p Truckteknik 200 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 100 p Tunga arbetsmaskiner 200 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 100 p Yrkestrafik 1a 200 p
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik 100 p Yrkestrafik 1b 300 p

*Äldre kurs som inte längre går att läsa men som räknas som programinriktad kurs om man redan har läst den.

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för yrkesexamen (pdf)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För yrkesprogram är dessa kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Komvuxarbete.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Uppdaterad