Bygg- och anläggningsprogrammet

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En yrkesexamen har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, 600 p
 2. Programinriktade kurser, 950 p
 3. Valbara kurser, 850 p.

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska i samtliga yrkesexamen.
 
Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1a1** 50 p
Naturkunskap 1a1** 50 p
Religionskunskap 1** 50 p
* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.
** Ovanstående kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser i Bygg- och anläggningsprogrammet, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Anläggning 1 100 p Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 p
Anläggning 2 200 p Husbyggnadsprocessen 200 p
Anläggning – gröna ytor 200 p Hållbart samhällsbyggande 100 p
Anläggning – ledningsbyggnad 200 p Industriell lackering 200 p
Anläggning – stensättning 100 p Järnvägsbyggnad 1 100 p
Anläggning – vägbyggnad 100 p Järnvägsbyggnad 2 200 p
Anläggningsförare 1 200 p Järnvägsbyggnad 3 200 p
Anläggningsförare 2 200 p Kulturplåtslageri 100 p
Anläggningsförare 3 200 p Lackeringsteknik – applicering 100 p
Anläggningsförare 4 200 p Luftbehandling 100 p
Anläggningsförare – process 100 p Lättbyggnadsteknik 200 p
Anläggningsprocessen 200 p Matematik 2a 100 p
Arkitektur – hus 100 p Motor- och röjmotorsåg 1 100 p
Arkitektur – rum 100 p Mur- och putsverk 1 – grundmurar 100 p
Beläggning 200 p Mur- och putsverk 2 – murverk 100 p
Beläggningsarbeten 100 p Mur- och putsverk 3 – puts 100 p
Beläggningsmaskiner 100 p Måleri 1 200 p
Bergarbeten 200 p Måleri 2 200 p
Bergborrning 200 p Måleri 3 200 p
Bergmaskiner 100 p Måleri 4 200 p
Bergsprängning 200 p Måleri 5 200 p
Betong 1 – lågform och platta på mark 100 p Måleri – dekorationstekniker 100 p
Betong 2 – väggar och pelare 100 p Måleri – äldre måleritekniker 100 p
Betong 3 – bärlag 100 p Måleriprocessen 200 p
Betong 4 – golv 100 p Personlig försäljning 100 p
Bygg och anläggning 1 200 p Plåtslageri – grunder 100 p
Bygg och anläggning 2 200 p Plåtslageri – svetstekniker 100 p
Bygga i trä 100 p Plåtslageriprocessen 200 p
Byggnadsplåtslageri 1 200 p Programmering 1 100 p
Byggnadsplåtslageri 2 200 p Servicekunskap 100 p
Byggnadsplåtslageri 3 200 p Specialyrken 1 100 p
Byggnadsplåtslageri 4 200 p Specialyrken 2 200 p
Cad 1 50 p Specialyrken 3 200 p
Cad 2 50 p Svenska/svenska som andraspråk 2 100 p
Design 1 100 p Teknik 1 150 p
Elementmontering 100 p Tillämpad programmering 100 p
Entreprenörskap 100 p Timring 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Trä 1 – stommar 100 p
Fysik 1a 150 p Trä 2 – beklädnad 100 p
Färg och dekorationslackering 100 p Trä 3 – montage 100 p
Företagsekonomi 1 100 p Tätskikt våtrum 100 p
Golvläggning 1 100 p Ventilationsisolering 100 p
Golvläggning 2 – våtrum 100 p Ventilationsmontering 1 100 p
Golvläggning 3 – trä och laminat 200 p Ventilationsmontering 2 200 p
Grävmaskiner 200 p Ventilationsplåtslageri 1 100 p
Hjullastare 200 p Ventilationsplåtslageri 2 200 p
Husbyggnad 1 100 p Ventilationsservice 100 p
Husbyggnad 2 200 p Ventilationsteknik – injustering 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för yrkesexamen (pdf)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För yrkesprogram är dessa kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Komvuxarbete.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Uppdaterad