Industritekniska programmet

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En yrkesexamen har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, 600 p
 2. Programinriktade kurser, 950 p
 3. Valbara kurser, 850 p.

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska i samtliga yrkesexamen.
 
Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1a1** 50 p
Naturkunskap 1a1** 50 p
Religionskunskap 1** 50 p
* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.
** Ovanstående kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser i Industritekniska programmet, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Allmän automationsteknik 100 p Kemi 1 100 p
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100 p Kemi 2 100 p
Avhjälpande underhåll 1 100 p Konstruktion 1 100 p
Avhjälpande underhåll 2 100 p Konstruktion 2 100 p
Baskurs i lackering 300 p Kälsvets 1 100 p
Bild och form 1a1 50 p Kälsvets 2 100 p
Bild och form 1a2 50 p Laboratorieteknik 200 p
Bild och form 1b 100 p Lackeringssystem 200 p
Biologi 1 100 p Lackeringsteknik – applicering 100 p
Bioteknik 100 p Lackeringsteknik – introduktion 200 p
Bygg och anläggning 1 200 p Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 p
Bygg och anläggning 2 200 p Lackeringsteknik för tunga fordon 200 p
Bygga i trä 100 p Ledarskap och organisation 100 p
Cad 1 50 p Livsmedels- och näringskunskap 1 100 p
Cad 2 50 p Livsmedels- och näringskunskap 2 100 p
Cad/cam 100 p Låg- och högfrekvenskretsar 100 p
Dator- och nätverksteknik 100 p Låsinstallation 200 p
Datorstyrd produktion 1 100 p Låsteknik 200 p
Datorstyrd produktion 2 100 p Marken och växternas biologi 100 p
Datorstyrd produktion 3 100 p Matematik 2a 100 p
Datorstyrd produktion 4 100 p Matematik 3b 100 p
Datorstyrd produktion 5 100 p Matematik 3c 100 p
Datorstyrd produktion 6 100 p Matematik 4 100 p
Datorteknik 1a 100 p Materialkunskap 1 100 p
Datorteknik 1b 100 p Materialkunskap 2 100 p
Design 1 100 p Mekatronik 1 100 p
Design 2 100 p Mekatronik 2 100 p
Designmodeller 100 p Mikrodatortillämpningar 100 p
Digital kommunikationsteknik 100 p Miljö- och energikunskap 100 p
Distribuerande styrsystem 100 p Mångbruk av skog 100 p
Elektromekanik 100 p Människan i industrin 1 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p Människan i industrin 2 100 p
Elektronikproduktionsteknik 100 p Mät- och reglerteknik 100 p
Elementmontering 100 p Mät- och styrteknik 100 p
Elinstallationer 200 p Naturkunskap 1a2 50 p
Elkraftteknik 100 p Naturkunskap 2 100 p
Ellära 1 100 p Original, reproduktion och prepress 100 p
Ellära 2 100 p Passersystem 100 p
Elmotorstyrning 100 p Praktisk ellära 100 p
Energiteknik 1 100 p Produktionsflöden 100 p
Energiteknik 2 100 p Produktionskunskap 1 100 p
Engelska 6 100 p Produktionskunskap 2 100 p
Entreprenörskap 100 p Produktionsutrustning 1 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Produktionsutrustning 2 100 p
Ergonomi 100 p Produktionsutrustning 3 100 p
Fordonsteknik – introduktion 200 p Produktionsutrustning 4 100 p
Form 100 p Produktutveckling 1 100 p
Fotografisk bild 1 100 p Produktutveckling 2 100 p
Fotografisk bild 2 100 p Programmerbara styrsystem 100 p
Fotografisk bild 3 100 p Programmering 1 100 p
Fysik 1a 150 p Programmering 2 100 p
Fysik 2 100 p Provning och kontrollarbete 100 p
Färg och dekorationslackering 100 p Robotteknik 100 p
Företagsekonomi 1 100 p Rörsvets 1 100 p
Företagsekonomi 2 100 p Rörsvets 2 100 p
Förnybar energi 100 p Sammanfogning 100 p
Grafisk illustration 100 p Skogsskötsel 1 100 p
Grafisk illustration i pixelgrafik 100 p Stumsvets 1 100 p
Grafisk illustration i vektorgrafik 100 p Stumsvets 2 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p Svets grund 100 p
Grafisk kommunikation 2 100 p Teknik 1 150 p
Grafisk produktion 1 100 p Teknik 2 100 p
Grafisk produktion 2 100 p Tillverkningsunderlag 1 100 p
Grafisk produktion 3 100 p Tillverkningsunderlag 2 100 p
Grafisk produktion 4 100 p Tillämpad programmering 100 p
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 p Trä 1 – stommar 100 p
Husbyggnad 1 100 p Trä 2 – beklädnad 100 p
Husbyggnad 2 200 p Trä 3 – montage 100 p
Hygien 100 p Underhåll – driftsäkerhet 100 p
Industriautomation 100 p Underhåll – elteknik 100 p
Industriell informationsteknik 100 p Underhåll – hydraulik 100 p
Industriell lackering 200 p Underhåll – hydraulik och pneumatik 100 p
Industriell mätteknik – fördjupning 50 p Underhåll – lager och smörjteknik 100 p
Industriell mätteknik – grund 50 p Underhåll – mekatronik 100 p
Industriteknisk fördjupning 1 50 p Underhåll – pneumatik 100 p
Industriteknisk fördjupning 2 50 p Underhåll – produktionsmekanik 100 p
Industritekniska processer 1 100 p Underhåll – pumpteknik 100 p
Industritekniska processer 2 100 p Underhåll – transmissioner och uppriktning 100 p
Industritekniska processer 3 100 p Underhåll – vibrationsteknik 100 p
Industritekniska processer 4 100 p Vatten- och processkemi 100 p
Interna transporter 50 p Verktygskunskap 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för yrkesexamen (pdf)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För yrkesprogram är dessa kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Komvuxarbete.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Uppdaterad