Kurser och utbildningar

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror ofta på din skolbakgrund och studievana. Läs mer om de olika studievägarna:

Uppdaterad