Kombo skötsel av park och grönytor

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Du bidrar till att skapa vackra miljöer och arbetet utförs oftast utomhus, men innehållet kan variera med årstiderna.

Komvuxutbildningen Sfi-kombo, Parkskötsel

Förkunskaper och upplägg

 • Du skall ha fått betyg i kurs sfi 2B eller motsvarande. Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.
 • Du måste ha fyllt 21 år.
 • B-körkort är bra för ditt framtida yrke men inget krav.
 • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
 • Utbildningen tar 35 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

I utbildningen lär du dig hur skötsel påverkar växter, gräsytor och planteringsytor och hur du anpassar skötsel efter växternas biologi. Du lär dig om anpassning av skötselåtgärder efter funktion, hur du tolkar och skapar enkla skötselplaner innehållande beskrivning av arbetsmoment och bedömning av tidsåtgång för olika arbetsmoment.

Betyg och utbildningsbevis

Betyg blir sammanlagt 600 poäng ur gymnasiets naturbruksprogram och i de sfi-kurser som du hinner avsluta under utbildningen

Utbildningsbevis:

 • Körkort för arbete med röjsåg Nivå RA − grund
 • Intyg på avklarade moment ur kursen Fordon och redskap FOHFOR0.

Aktuella utbildningsstarter

Du hittar kursgruppskod vid respektive utbildningsstart.

Utbildningsfakta

 • Period: 9 september 2024–18 maj 2025

Vill du ansöka?

 • Sök efter kursgrupp KR9PS24KB
  Ansökan är öppen 8 maj–14 juli.

Uppdaterad