Beställa betyg

Information om betyg, intyg och examen, och hur du går tillväga för att beställa utskrifter.

Beställ betygsutskrift

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016. Betyg som utfärdats senare beställer du från din skola.
Formulär
Formulär Gör en betygsbeställning

Beställ gymnasieexamen eller slutbetyg

Här beställer du gymnasieexamen eller slutbetyg från komvux.
Formulär
Formulär Beställ gymnasieexamen eller slutbetyg

Betyg och intyg från sfi eller grundläggande nivå

Här får du information om betygsstegen och var du beställer kopior av betyg. Du kan få hjälp av oss om du vill få ut kopior av äldre betyg.

Sfi består av fyra delar: A, B, C och D. Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter G och IG. Betyg G är ett godkänt betyg och IG är inte godkänt betyg.

Beställ ditt betyg

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. 

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg från sfi i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Du som studerar på komvux får betyg på varje kurs du avslutar.

Betygsskala

Betygsskalan har två steg, Godkänt och Icke godkänt.

Betygsutskrifter

Skolan där du läst kursen utfärdar betyg, och de hjälper dig med betygsutskrifter.

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Betyg och examen på gymnasial nivå

Här får du information om betygssteg, var du beställer betygsutskrifter, även av äldre betyg. Du kan också beställa gymnasieexamen eller slutbetyg.

Du som studerar på komvux får betyg på varje kurs du avslutar.

Betygsskala

Betygsskalan är sexgradig med fem godkända steg: A, B, C, D och E är godkänt, och F är icke godkänt. A är högsta betyg. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om betyg och betygssättning.

Betygsutskrifter

Har du läst en kurs och fått betyg på en skola som vid dagens datum har avtal med Stockholms stad ska du beställa betyget direkt av den skolan.

 • Bergstrands (tidigare Yrkesplugget) - alla utbildningsområden
 • InfoKomp - alla utbildningsområden
 • Veldi - alla utbildningsområden
 • Iris Hadar (tidigare Competens)
 • Eductus - vård och omsorg samt grundläggande kurser
 • Hermods - gymnasiala teoretiska kurser, vård och omsorg och barn och fritid
 • Lernia - industri och vård och omsorg
 • Movant - hantverk och VVS
 • Astar - gymnasiala teoretiska kurser

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016.

När det gäller yrkesutbildningar (även kombo-utbildningar) så får du ett utdrag ur betygskatalogen med en bilaga som heter Sammanhållen yrkesutbildning.

Där ingår det information om utbildningens längd och vilka kunskaper och förmågor utbildningen syftar till att ge.

Komvux i Stockholms stad utfärdar

 • gymnasieexamen (2400 poäng)
 • slutbetyg på gymnasienivå (2350 och 2301 poäng).

Är du osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta studievägledarna på Vuxenutbildningscentrum. 

Studievägledarna på Vuxenutbildningscentrum kan utfärda gymnasieexamen och slutbetyg när du har uppnått de poäng som krävs.

Regeringen har tagit beslut att förlänga möjligheten att ta ut slutbetyg. Sista dag för utfärdande av slutbetyg är 1 juli 2025.

Uppdaterad