Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Men även om utbildningen är kostnadsfri får du själv betala böcker, kopior och annat studiematerial.

Du får även betala dina resor till och från skolan. Därför kan du som läser på grundläggande eller gymnasial nivå söka studiemedel och i vissa fall studiestartsstöd.

Du kan få studiemedel och studiestartsstöd till och med det år du fyller 60 år. Det nya omställningsstudiestödet kan du söka till det år du fyller 62 år.

Möjligheter till hjälp med din studieekonomi

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd. Läs om vad som gäller i din situation.

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiemedlet är skattefritt och pensionsgrundande. För att få studiemedel måste du själv ansöka om stöd hos CSN. 

Studiemedlen består av två delar: bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på

 • om du studerar heltid eller deltid
 • hur många veckor du studerar
 • dina studieresultat
 • hur gammal du är. 

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Hos CSN kan du läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel.

Alla kurser har poäng som ligger till grund för att räkna ut ditt studiestöd. På komvux kan du läsa kurser som är 50, 100 eller 200 poäng. 

Exempel på studietakt
Studietakt Exempel
100 %
 1. En kurs på 200 poäng under 10 veckor eller
 2. två kurser på 100 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du minst 20 poäng. Heltidsstudier innebär att du studerar ungefär 40 timmar i veckan.

75 %
 1. En kurs på 150 poäng under 10 veckor eller
 2. en kurs på 100 poäng och en kurs på 50 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du 15–19 poäng. Det innebär att du behöver studera ungefär 30 timmar i veckan.

50 %
 1. En kurs på 100 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du 10–14 poäng. Halvtidsstudier innebär att du studerar ungefär 20 timmar i veckan.

 

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial komvux och därmed öka chanserna till jobb.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag – inte lån.
 • Du får extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan du få studiebidrag för 50 veckor.
 • Det går bra att studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

 • Du är arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen i sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan studiestart.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du är 25–60 år.
 • Du har inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.
 • Du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Är du inskriven på Jobbtorg kan andra regler gälla. Kontakta din studievägledare på Jobbtorget.

Formulär: Studiestartsstöd

Med det nya omställningsstudiestödet kan du bredda din kompetens, lära dig nytt och studera för att bli mer attraktiv på en arbetsmarknad där många branscher har mycket stora rekryteringsbehov.

Uppdaterad