Så funkar komvux

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.

För dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningarna innehåller kurser från gymnasieskolans program, och finns i olika studieformer.

E-utbildning

I den här digitala informationen kan du klicka dig fram och på ett enkelt sätt få information om det mesta som rör komvux.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna vi får kring gymnasiala yrkesutbildningar.

Är du folkbokförd i Stockholms stad men vill söka till vuxenutbildningen i en annan kommun? På den här sidan kan du läsa om hur du ansöker.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Stockholm är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på komvux i Stockholms stad. När du har sökt en kurs i Stockholms stad, skriv ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och omfattar minst 15 % av utbildningstiden. Syftet med APL är att förbereda dig för det kommande yrkeslivet, ge dig möjligheter att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt visa upp dig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Våra skolor har breda kontaktnät och samarbeten med företag och ordnar APL-plats åt dig inom utbildningen, men du har också möjlighet att ordna en på egen hand. Under APL-perioden har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen som har kontakt med läraren och ser till att du gör de arbetsuppgifter som krävs enligt kursplanen samt är delaktig i bedömningen av din kunskapsutveckling.

Genom APL får du en viktig möjlighet att knyta kontakter. Det är inte ovanligt om du blir erbjuden jobb på den arbetsplats där du genomfört din APL.

Du som funderar på att ansöka till komvux är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare för hjälp med val och planering.

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Men även om utbildningen är kostnadsfri får du själv betala böcker, kopior och annat studiematerial. 

När det gäller yrkesutbildningar (även kombo-utbildningar) så får du ett utdrag ur betygskatalogen med en bilaga som heter Sammanhållen yrkesutbildning.

Där ingår det information om utbildningens längd och vilka kunskaper och förmågor utbildningen syftar till att ge.

Nej du kan inte anmäla dig efter sista ansökningsdag. Det finns inga restplatser. Vuxenutbildningen i Stockholm har flera intagningsperioder per år. Efter sista ansökningsdag till gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa kursstart.

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats och kursstart kan erbjudas.

Uppdaterad