Lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du kombinerar lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

På arbetsplatsen har du nära kontakt med din handledare och tillsammans med lärarna på skolan utformar ni din utbildning på bästa sätt.

Våra lärlingsutbildningar

Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som arbetsgivare efterfrågar för en anställning.

Uppdaterad