Praktik under din utbildning

Vad betyder de olika praktikbegreppen, som LIA och APL? Och kan man göra praktik under sfi?

Våra praktikformer

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA, Lärande i arbete, och är förlagd ute på en arbetsplats. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och omfattar minst 15 % av utbildningstiden. Syftet med APL är att förbereda dig för det kommande yrkeslivet, ge dig möjligheter att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt visa upp dig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Våra skolor har breda kontaktnät och samarbeten med företag och ordnar APL-plats åt dig inom utbildningen, men du har också möjlighet att ordna en på egen hand. Under APL-perioden har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen som har kontakt med läraren och ser till att du gör de arbetsuppgifter som krävs enligt kursplanen samt är delaktig i bedömningen av din kunskapsutveckling.

Genom APL får du en viktig möjlighet att knyta kontakter. Det är inte ovanligt om du blir erbjuden jobb på den arbetsplats där du genomfört din APL.

Praktik med språkstöd innebär att nyanlända gör praktik på ett företag parallellt med svenskastudierna. Målet med praktiken är att eleverna ska lära sig den vardagliga kommunikationen och att utveckla sitt yrkesspråk, men också att knyta kontakter och få chans till jobb.

Uppdaterad