Parkskötare

Skapa vackra miljöer utomhus i ett arbete som varierar med årstiderna. Endast som sfi-kombo.

Som parkarbetare anlägger och sköter du parker och andra grönytor, till exempel idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser och kyrkogårdar.

I arbetet som parkarbetare kan ingå att bygga trappor och murar, att lägga plattor eller att montera lekutrustning. När grönytor ska anläggas och underhållas lägger du på jord och bearbetar den för att sedan plantera träd, buskar och andra växter samt att så gräs. Du röjer och ansar buskar och sly, dränerar, sköter gräsklippning och gödselspridning. Snöröjning, sandning, gaturenhållning, spolning av isbanor, underhåll och reparation av lekredskap och staket kan ingå i arbetsuppgifterna under vintersäsongen. 

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som parkskötare/parkarbetare och trädgårdsanläggare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Parkarbetare och trädgårdsanläggare

Komvuxutbildningen Sfi-kombo, Parkskötsel

Förkunskaper och upplägg

  • Du skall ha fått betyg i kurs sfi 2B eller motsvarande. Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.
  • Du måste ha fyllt 21 år.
  • B-körkort är bra för ditt framtida yrke men inget krav.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 35 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

I utbildningen lär du dig hur skötsel påverkar växter, gräsytor och planteringsytor och hur du anpassar skötsel efter växternas biologi. Du lär dig om anpassning av skötselåtgärder efter funktion, hur du tolkar och skapar enkla skötselplaner innehållande beskrivning av arbetsmoment och bedömning av tidsåtgång för olika arbetsmoment.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad