Jobba med el, vatten och fastighet

Fungerande fastigheter med vatten, el, värme, kyla, ventilation och fiberdragningar i är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.

Fastighet

Ansvara för drift, skötsel och underhåll av olika fastigheter.

Vatten

För att Sverige ska nå de klimatmål som finns och få ett hållbart och energieffektivt samhälle är VVS- och installationsbranschen väldigt viktiga.

El och nätverk

Inom tio, tjugo år ska samhället ha ställt om till fossilfri energi och allt ska försörjas med el. Nätverkstekniker finns även som sfi-kombo.

Våga börja studera

Det kan vara svårt att ta steget och börja studera. Arbetsförmedlingen har samlat några tips som gör det lättare.

Uppdaterad