Jobba med el, vatten och fastighet

Fungerande fastigheter med vatten, el, värme, kyla, ventilation och fiberdragningar i är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.

Fastighet

Ansvara för drift, skötsel och underhåll av olika fastigheter.

Våga börja studera

Det kan vara svårt att ta steget och börja studera. Arbetsförmedlingen har samlat några tips som gör det lättare.

Uppdaterad