Väktare

Förebygg och förhindra brott och olyckor i allt ifrån butiker till torg, eller skydda personer och särskilda skyddsobjekt.

Som väktare har du ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig en längre tid. Deltids- och behovsanställning förekommer.

Som ronderande väktare jobbar du ofta natt, och åker eller går runt till olika kunder och bevakar industrier, kontorslokaler, varuhus och byggarbetsplatser mot brand, stöld och skador.

Som stationär väktare arbetar du ofta dagtid och i en reception eller i entrén till ett stort företag, kontorsbyggnad, bank eller myndighet. Du övervakar in- och utpasserande och ser till att inga obehöriga kommer in, och tar även emot besökare och visar dem till rätta. 

Du kan även arbeta som butikskontrollant, civilklädd eller i uniform i butiker och varuhus, med uppgift är att skydda varor genom att ingripa mot snatterier och stölder.

Som värdeväktare eller transportör arbetar du oftast dagtid, med att transportera sedlar och andra värdeföremål mellan olika platser som mellan butiker, restauranger, banker och uttagsautomater. 

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som väktare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Väktare

Komvuxutbildning till väktare

Förkunskaper och upplägg

  • Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Certifiering, VU1 och VU2 genomförs i slutet av utbildningen och för att få påbörja dessa krävs att du genomfört svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 med godkänt betyg.
  • Du får inte vara tidigare straffad.
  • Utbildningen ges i klassrum eller på distans, och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 80 veckor där teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

I utbildningen får du kunskap om människans beteende, kommunikation, säkerhet, bevakningsregler och rutiner i branschen. Utbildningen är utformad i samråd med bevakningsbranschens yrkes och arbetsmiljönämnd och uppfyller kraven som finns reglerade i Rikspolisstyrelsens föreskrifter. 

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad