Fastighetstekniker

Sköt om fastigheters tekniska system med hjälp av god teknisk kunskap.

Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetstekniker, liksom kompetens inom exempelvis styr- och reglerteknik.

En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Då utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta tekniska lösningar går snabbt inom fastighetsbranschen är yrket som fastighetstekniker en kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem.

Framtid och lön

Läs mer om jobbet och framtiden som fastighetstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Fastighetstekniker

Komvuxutbildning till fastighetstekniker

Bas fastighet

Fastighetstekniker är en påbyggnadsutbildning från Bas fastighet. Basutbildningen är 40 veckor och finns i vårt kursutbud. För att gå Bas fastighet krävs att du har Svenska/svenska som andraspråk grundläggande och matematik på grundläggande nivå, eller motsvarande kunskaper.

Förkunskaper och upplägg

Påbyggnad fastighetstekniker

  • Godkända betyg från Fastighet bas.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 30 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

I denna utbildning får du kunskap om värme- och ventilationssystem, att sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning i fastigheter.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad