Guide

Så ansöker du om omställningsstöd

Oberoende av om den utbildning du överväger kan bli finansierad av en omställningsorganisation, eller är CSN-berättigad, går du till väga på följande sätt.

Vad vill du studera?

Fundera ut vilken utbildning du vill gå och hur den kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du fördjupa eller bredda din kompetens inom ditt nuvarande arbetsområde, eller vill du byta inriktning? 

Komvux och yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till omställningsstöd

Du som vill studera på komvux i Stockholm stad kan studera vilken av våra kurser eller yrkesutbildningar du vill med det nya stödet. Vi erbjuder över 10 000 enstaka kurser och ungefär 50 olika yrkesutbildningar på komvux samt 17 yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta din omställningsorganisation

Din omställningsorganisation kan uttala sig om den utbildning du vill gå stärker din ställning på arbetsmarknaden. De kan även hjälpa dig att skriva ett yttrande till CSN, det är CSN som beviljar om du kan få ett omställningsstudiestöd. 

Lista över omställningsorganisationer

Här ser du vilka omställnings­organisationer som finns och deras beskrivning av vilka sektorer de representerar. Är du osäker på vilken omställnings­organisation du tillhör kan du fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund.

Många av omställnings­organisationerna har inte fått klart med sina uppdrag när det gäller omställningsstudiestödet. Därför kanske de inte har möjlighet att svara på frågor ännu.

Om du inte kan få ett yttrande – skriv en egen motivering

Om du inte kan få ett yttrande kan du skriva en egen motivering i form av ett brev som du skickar in tillsammans med din ansökan.

Gör din ansökan hos CSN

Ansökningsperioden för omställningsstudiestöd avseende utbildningar som startar på vårterminen öppnade den 1 oktober. Ansökningsperioden för utbildningar som startar på höstterminen öppnar den 1 april 2023.

Eftersom det finns en begränsad pott omställningsstudiestödspengar hos CSN så är det "först till kvarn-principen". Vänta därför inte för länge!