Omställnings­studiestöd - bredda din kompetens

Omställnings­studiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna som är mitt i arbetslivet.

Med det nya omställningsstudiestödet kan du bredda din kompetens, lära dig nytt och studera för att bli mer attraktiv på en arbetsmarknad där många branscher har mycket stora rekryteringsbehov. 

Vad är omställningsstudiestöd?

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.
 • Omställningsstudiestödet hanteras av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
 • Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp på 21 298 kr/månad.
 • Du har också möjlighet att ta ett lån från CSN om utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Från den 1 oktober 2022 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2023 (1 januari–30 juni).
 • Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid eller längre om du väljer att studera på deltid.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid. Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
 • Du kan arbeta samtidigt som du studerar. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd (ett så kallat fribelopp). Däremot kan du bara få stöd för den tid som du inte arbetar.

Omfattas du av stödet?

För att kunna ansöka ska du

 • vara mellan 27 och 62 år.
 • ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden.
 • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Uppdaterad