Omställnings­studiestöd - bredda din kompetens

Omställnings­studiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna som är mitt i arbetslivet. Den 1 oktober 2023 öppnar möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd för studier under vårterminen 2024.

Med omställningsstudiestödet kan du bredda din kompetens, lära dig nytt och studera för att bli mer attraktiv på en arbetsmarknad där många branscher har mycket stora rekryteringsbehov. 

Hittills har stödet varit väldigt eftersökt, och CSN uppmanar alla att själva kolla upp villkoren på CSN:s webbplats, bland annat genom ett självtest.

Vad är omställningsstudiestöd?

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.
 • Omställningsstudiestödet hanteras av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
 • Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp på 21 298 kr/månad.
 • Du har också möjlighet att ta ett lån från CSN om utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Från den 1 oktober 2023 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2024 (1 januari–30 juni).
 • Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid eller längre om du väljer att studera på deltid.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid. Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
 • Du kan arbeta samtidigt som du studerar. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd (ett så kallat fribelopp). Däremot kan du bara få stöd för den tid som du inte arbetar.

Omfattas du av stödet?

För att kunna ansöka ska du

 • vara mellan 27 och 62 år.
 • ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden.
 • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Vem kan söka Omställningsstudiestöd, CSN:s webbplats

Fakta – Tre vanligaste skälen för avslag

Utbildningen är för lång

Omställningsstudiestöd får bara lämnas för utbildningar som är som mest 80 veckor på heltid om personen är under 40 år. För personer äldre än 40 år finns ingen övre gräns. Fyra av tio ansökningar avslogs på grund av detta och är vanligast för utbildningar på universitet/högskola.

Utbildningen är för kort

Om studierna påbörjades innan 1 januari 2023 så kan inte omställningsstudiestöd lämnas om utbildningen är kortare än 80 veckor. Detta enligt övergångsbestämmelserna för stödet. Nästan tre av tio ansökningar avslogs på grund av detta, och hälften av de sökande var över 40 år.

Arbetsvillkoren

Omställningsstudiestöd får bara lämnas om den sökande har arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna och åtta år de senaste 14 åren. Två av tio ansökningar nekades för att detta villkor inte uppfylldes.

Mer information om Omställningsstödet

Uppdaterad