Stöd, anpassning och ekonomi under studierna

Stöd och anpassning av studier vid funktionsvariation eller av andra skäl, samt om att söka studiemedel för utbildningen.

Stöd, anpassning och språkstöd

Du har rätt till stöd och anpassningar, och skolan ansvarar för att du ska få stöd och anpassningar under hela din studietid. Vi erbjuder grundläggande kurser med specialpedagogiskt stöd, stöd för dig som gått språkintroduktionsprogrammet samt komvux som anpassad utbildning.

Du som är i behov av särskilt stöd i dina studier – på grund av funktionsvariation, PTSD eller migrationsrelaterad stress eller av andra skäl – ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du har rätt till stöd och hjälpmedel.

Elevteamet komvux finns till för dig som saknar grund- och gymnasieutbildning och vill börja studera på komvux. Elevteamet kan ge dig stöd på flera olika språk och på lätt svenska. Du kan kontakta oss om du:

 • har läst på språkintroduktion eller ett annat introduktionsprogram, eller
 • läser på sfi.

Studieekonomi och ekonomiskt stöd

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiemedlet är skattefritt och pensionsgrundande. För att få studiemedel måste du själv ansöka om stöd hos CSN. 

Studiemedlen består av två delar: bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på

 • om du studerar heltid eller deltid
 • hur många veckor du studerar
 • dina studieresultat
 • hur gammal du är. 

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Hos CSN kan du läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel.

Med det nya omställningsstudiestödet kan du bredda din kompetens, lära dig nytt och studera för att bli mer attraktiv på en arbetsmarknad där många branscher har mycket stora rekryteringsbehov.

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial komvux och därmed öka chanserna till jobb.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag – inte lån.
 • Du får extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan du få studiebidrag för 50 veckor.
 • Det går bra att studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

 • Du är arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen i sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan studiestart.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du är 25–60 år.
 • Du har inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.
 • Du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Är du inskriven på Jobbtorg kan andra regler gälla. Kontakta din studievägledare på Jobbtorget.

Formulär: Studiestartsstöd

Uppdaterad