Svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering

På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du lära dig grunderna för att kunna prata och skriva svenska. Samhällsorientering är en kurs på modersmål för dig som nyligen flyttat till Sverige, på kursen lär du dig hur det svenska samhället fungerar.

På sfi lär du dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Swedish for immigrants

Vem får studera sfi?

För att få läsa sfi i Stockholms stad måste du

  • vara minst 16 år
  • vara folkbokförd i Stockholms kommun
  • ha ett personnummer. 

För dig som är medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Stockholms kommun och vara minst 16 år. Du behöver alltså inte vara folkbokförd i kommunen eller ha ett personnummer.

Studera i annan kommun

Vill du söka sfi eller en yrkesutbildning som inte finns i Stockholms stad? Då kan du ansöka om att studera i en annan kommun. 

  1. Kontakta dem som ansvarar för sfi i kommunen där du vill studera. 
  2. Fyll i ansökningsblanketten som du får av dem. Berätta varför du vill studera i den kommunen.
  3. Lämna blanketten till Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 eller mejla den till oss.

Vill du studera sfi i Stockholms stad, men bor i en annan kommun? Då kan du ansöka om att få studera i Stockholm. 

  1. Skriv ut blanketten Ansökan till sfi i Stockholms stad eller hämta blanketten hos Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52. 
  2. Fyll i blanketten och berätta varför du vill studera i Stockholms stad. 
  3. Lämna blanketten till din kommun.

Ansökan till sfi i Stockholms stad (pdf, 216 kB, nytt fönster)

Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs under hösten 2020 först och främst som fjärrundervisning eller via distans. Vissa delar kan ske i skolans lokaler.

Kontakta skolorna om du har frågor om undervisningen.

Mer om sfi

Coronaviruset: Vuxenutbildningscentrum

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att inte besöka oss på Vuxenutbildningscentrum. Ring eller mejla oss i stället. 

Kontakta oss om sfi

måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.00–11.00
Tänk på att beskriva ditt ärende tydligt om du kontaktar oss via e-post. Om ditt ärende är av personlig karaktär, ange gärna personnummer så att vi kan hantera ditt ärende snabbare.
Telefon
Telefon 08-508 35 450
E-post
E-post sfi@edu.stockholm.se

Sfx – Swedish for professionals

Monday 1 pm - 3 pm
Tuesday 1 pm - 3 pm
Thursday 9 am - 11 am

Chat with sfx admission

E-mail: infosfx@edu.stockholm.se

Kontakta en studievägledare om kombinationsutbildningar eller sfi

måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00
Telefon
Telefon 08-508 88 900
E-post
E-post sfisyv@edu.stockholm.se

Uppdaterad