Svenska för invandrare (sfi)

På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du lära dig grunderna för att kunna prata och skriva svenska.

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Distansutbildning vid vuxenutbildning med anledning av coronaviruset

Stockholms stad har beslutat att all utbildning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans.

Det betyder att det inte ska vara någon undervisning i skolornas lokaler. Stadens vuxenutbildningsskolor fortsätter bedriva undervisning, men på andra sätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Skolorna är öppna för den som behöver komma dit och du är välkommen att kontakta din skola om du har frågor!

Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Swedish for immigrants

Vem får studera sfi?

För att få läsa sfi i Stockholms stad måste du

  • vara minst 16 år
  • vara folkbokförd i Stockholms kommun
  • ha ett personnummer. 

För dig som är medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Stockholms kommun och vara minst 16 år. Du behöver alltså inte vara folkbokförd i kommunen eller ha ett personnummer.

Mer om sfi

Coronaviruset: Vuxenutbildningscentrum

Med anledning av det nya coronaviruset ber vi dig att inte besöka oss på Vuxenutbildningscentrum. Ring eller mejla oss i stället. 

Kontakta oss om sfi

måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.00–11.00
Tänk på att beskriva ditt ärende tydligt om du kontaktar oss via e-post. Om ditt ärende är av personlig karaktär, ange gärna personnummer så att vi kan hantera ditt ärende snabbare.
Telefon
Telefon 08-508 35 450
E-post
E-post sfi@edu.stockholm.se

Sfx – Swedish for professionals

Monday 1 pm - 3 pm
Tuesday 1 pm - 3 pm
Thursday 9 am - 11 am

The chat is closed from 22nd of June to 16th of August

Chat with sfx admission

Email: infosfx@edu.stockholm.se

Kontakta en studievägledare om kombinationsutbildningar eller sfi

måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00
Telefon
Telefon 08-508 88 900
E-post
E-post sfisyv@edu.stockholm.se

Uppdaterad