Nivåtest, validering och prövningar

Vi hjälper dig att testa dina ämneskunskaper inför studier.

Fråga om nivåtest

Nivåtest är bara till för dig som ska studera på komvux, är folkbokförd i Stockholms kommun och inte har ett aktuellt betyg/nivåtest i ämnet.
Formulär
Formulär Ställ en fråga om nivåtest

Validering

Har du erfarenhet eller kunnande i ett yrke, men saknar utbildning? Då kanske validering är en väg för dig. Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap du har skaffat dig genom studier, arbete eller i vardagen.

Prövning för att tenta av kurs eller höja betyg

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få eller att höja ett betyg.

Nivåtest inför sfi-studier

För att veta vilka studier som passar dig bäst ska du prata med en av våra testpedagoger. Testpedagogen bedömer om du som redan kan lite svenska ska göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst. 

Förbered och planera dina studier i matematik

Det är fler elever som hoppar av sina kurser eller som inte får godkända betyg i matte än i något annat ämne.

För att du ska ha bra förutsättningar att lyckas med dina matematikstudier är det viktigt att du förbereder dig.

Uppdaterad