Nivåtest, validering och prövningar

Om du vill hitta rätt kursnivå, göra en komplettering eller saknar betygsunderlag finns det olika sätt att komma vidare med dina studier. Vi hjälper dig att testa dina ämneskunskaper i både teoretiska och praktiska ämnen.

Alla nivåtester och prövningar

För att hitta den kurs som passar dig bäst i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik kan du göra nivåtester.

Genom att göra ett prov som kartlägger dina aktuella kunskaper i matematik kan du få en uppfattning om hur väl förberedd du är för kursen.

För att veta vilka studier som passar dig bäst ska du prata med en testpedagog på Vuxenutbildningscentrum. Testpedagogen bedömer vilken kurs som är lämplig för dig.

Testpedagogen bedömer om du som redan kan lite svenska ska göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst. 

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få eller att höja ett betyg.

Har du erfarenhet eller kunnande i ett yrke, men saknar utbildning? Då kanske validering är en väg för dig.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap du har skaffat dig genom studier, arbete eller i vardagen.

Validering

Uppdaterad