Jag vill höja mina betyg, går det?

Du får inte gå om en kurs som du redan gått och fått betyget A–E i. Det du kan göra är en prövning i det ämne du vill höja betyget i. Det kallas ibland att tenta av ett ämne eller kurs. Prövningen är ett prov på hela kursen som du pluggar till själv.

Att göra en prövning

Du har rätt att göra en prövning i alla kurser som finns på ett nationellt gymnasieprogram, det gäller också för gymnasiearbetet. Du kan bara göra en prövning på en skola som erbjuder just den kursen.

En prövning kostar 500 kronor per ämne. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i den kursen. Du har inte rätt till studiemedel från CSN när du pluggar inför prövningen.

Hitta en skola och anmäl dig

Börja med att kontakta den skolan du vill göra prövningen på, här hittar du en lista på alla ämnen och vilka skolor som erbjuder prövning i dem: 

Du får information från skolan du anmält dig till om hur prövningen är upplagd och vilka moment som ingår.

Plugga på egen hand

När du är anmäld för prövningen läser du in hela kursen på egen hand, det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen. Du kan använda läroböcker, kurslitteratur och andra resurser för att lära dig materialet. Skolan kan rekommendera kurslitteratur.

Prövning

När du anmäler dig till prövningen får du veta vilka dagar och tider som prövningen äger rum. Du får då komma till skolan och göra ett skriftligt, och oftast även ett muntligt, prov i ämnet. Ibland kan det även ingå andra uppgifter, till exempel inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen kan du beställa ditt betyg från skolan.

Planera

I verktyget Räknehjälpen på antagning.se kan du se hur många prövningar du skulle behöva göra för att komma upp i det meritvärde du vill ha. Du kan inte boka samtal med studie- och yrkesvägledarna för att planera inför en prövning.

Jag fick F, vad gör jag nu?

Det känns så klart inte så kul att få F men det går att fixa! Om du fått F på en kurs på gymnasiet har du rätt att läsa om den eller att få göra en prövning. Det gäller alla gymnasiekurser och gymnasiearbetet.

Om du går på gymnasiet och får F på en kurs har du rätt att gå om kursen eller göra en prövning. Det är rektorn som beslutar om du får gå om en kurs.

Om du har gått ut gymnasiet kan du läsa om kursen på komvux. Komvux erbjuder kurser i nästan alla gymnasieämnen. Du kan läsa kurserna på heltid eller deltid, och du kan få studiestöd från CSN. Du kan inte läsa om en kurs som du har fått ett godkänt betyg i (A-E).

Du kan kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier så att du får ihop en bra gymnasieexamen.

Uppdaterad