Från gymnasiet till komvux

På komvux kan du läsa in behörighet till högskolan, läsa en kurs som du är intresserad av eller läsa en hel yrkesutbildning.

 

Välkommen att studera på komvux! För att få studera på komvux i Stockholm ska du också vara folkbokförd i kommunen Stockholms stad. 

Vad är skillnaden mellan gymnasieskolan och komvux?

På komvux har du mycket färre undervisningstimmar i skolan och du behöver själv ta ansvar för dina studier och plugga hemma. Läser du på distans är det mycket eget arbete som du måste ta ansvar för. Du planerar själv hur många enstaka kurser vill läsa och i vilken takt och du kan läsa yrkesutbildningar där du bara läser de programinriktade kurserna i ett koncentrerat kurspaket.

Enstaka kurser på komvux

På komvux kan du läsa enstaka kurser i gymnasieämnen. Du kan välja att bara läsa en kurs eller flera olika parallellt. Du väljer själv om du vill läsa på deltid eller heltid.

På komvux kan du läsa mot en högskoleförberedande examen och dessa har olika inriktningar.

Heltid, deltid, kvällstid och distans

 • Heltidsstudier 100 % – 20 poäng per vecka
 • Deltid 50 % – 10 poäng per vecka
 • Deltid 75 % – 15 poäng per vecka

Kan jag läsa mer än heltid på komvux?
Du kan läsa lite mer än heltid på komvux. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Du kan läsa 25 poäng per vecka, det vill säga 125% studietakt.

Vad innebär det att studera på distans?
Att studera på distans är ett flexibelt sätt att studera. Du gör din utbildning i huvudsak via webben utan att vara i en skola. Det innebär att du och läraren kanske inte är inloggade samtidigt. På många distansutbildningar ingår det undervisning med en lärare vid något tillfälle i veckan, i klassrum eller online. På en distanskurs gör du ett slutprov i skolans lokaler.

Du behöver ha bra självdisciplin och att kunna ta ett stort ansvar för dina studier. För att kunna studera på distans behöver du två saker: en dator och internetuppkoppling.

Kan jag studera på kvällstid?
Du kan läsa enstaka kurser på dagtid, kvällstid eller på distans.

Ekonomi

Kan man ansöka om studiemedel när man studerar på komvux?
När du studerar på komvux har du rätt att ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få studiebidrag när du studerar på komvux eller folkhögskolan. Efter det får du ansöka om studiemedel som är en del bidrag och en del lån. Du som vill läsa upp ett betyg i ett ämne som du redan har betyg i kan inte ansöka om studiemedel.

Vad kostar det att gå på komvux?
Det är gratis att studera på komvux men du betalar själv för kurslitteratur och skrivmaterial.

Höja betyg eller läsa tilläggskurser

Hur höjer jag mina gymnasiebetyg?
Har du betyget A, B, C, D eller E kan du göra en prövning. Om du har fått betyget F kan du läsa om på kursen på komvux.

Vad är en prövning?
En prövning är en tenta (ofta både skriftligt och muntligt) som du gör för att höja betyget i en kurs eller för få ett betyg i en kurs du inte har gått på gymnasiet. Inför en prövning studerar du på egen hand och det ingår ingen undervisning. En prövning kostar 150 kr och du gör den på en komvuxskola.

Ansökan

Hur ser antagningsprocessen ut?

 • Du gör din ansökan till komvux på webbsidan www.komvux.stockholm.se senast åtta veckor innan kursen börjar.
 • Du får ett svar från Vuxenutbildningscentrum som säger att du är prioriterad vilket betyder att de har godkänt din ansökan och skickat den vidare till den skola du vill gå på.
 • Skolan tar emot din ansökan och skickar en kallelse ungefär två veckor innan kursen startar. Där står det vilken dag och tid din kurs börjar.

Kan det hända att jag inte blir antagen?
Det kan hända att du inte blir antagen till en kurs men det beror främst på att du redan har betyg i den kursen eller inte uppfyller förkunskapskravet. Vissa kurspaket kan bli fulla och då måste man göra ett urval.

När ska jag ansöka för att läsa på komvux i höst?

 • För att börja den 2 augusti ska du skicka in din ansökan innan den 6 juni. Du kan komplettera med dina betyg fram till den 27 juni.
 • För att börja studera 6 september ska du skicka in din ansökan innan den 11 juli.
 • För att börja studera den 11 oktober ska du skicka in dina ansökan innan den 15 augusti.

Hur gör ni urvalet till komvux?
Från och med den 1 juli 2021 gäller att den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Det betyder att alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning får studera på komvux. De som har behov av kurser för att uppnå grundläggande och särskild behörighet får också alltid studera på komvux.

Kurspaket – yrkesutbildningar

Vilka yrkesutbildningar finns det på komvux?
På komvux finns det yrkesutbildningar inom många olika områden:

 • Barn och fritid
 • Vård och omsorg
 • Bygg och anläggning
 • Handel och administration
 • El och energi
 • Frisör och makeup
 • Hotell och turism
 • Industriteknik
 • VVS och fastighetsskötsel
 • Väktare

Om du vill se alla utbildningar inom dessa områden, se komvux webbkatalog.

Hur lång är en yrkesutbildning?
Det beror på vilken inriktning du ska läsa men de är från 20 veckor upp till 75 veckor.

Kan jag läsa en yrkesutbildning på distans?
Vissa av våra yrkesutbildningar finns på distans.

Vad är en lärlingsutbildning?
Om du studerar till lärling är du en dag i skolan och fyra dagar ute på en arbetsplats med en utbildad handledare. Du varvar teori med praktiska övningar och en APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Du lär dig alltså yrket på en arbetsplats och skapar viktiga kontakter som kan hjälpa dig att få jobb efter utbildningen.

Uppdaterad