Personbilsmekaniker

För dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning på fordon.

Som personbilsmekaniker löser du små mysterier varje dag. Stor bilförsäljning kräver fler mekaniker i Sverige, och yrket passar dig som har ett stort intresse för fordon och motorer och tycker om problemlösning. Branschen utvecklas allt snabbare och därför krävs bland annat mekaniker med kunskap om specifika bilmärken och ny teknik, elektronik och system.

Du felsöker, plockar isär, rengör, kontrollerar, justerar eller byter ut felaktiga eller utslitna delar. Ibland måste du lyfta ur vissa delar, som motor eller växellåda, för att kunna reparera dem. Fordonet kan vara placerat på en fordonslyft eller ovanpå en reparationsgrop för att du ska komma åt att arbeta under det. Underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna.

Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. När bilen är färdigreparerad ser du till att allt fungerar genom att exempelvis provköra bilen.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som personbilsmekaniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Personbilsmekaniker

Komvuxutbildning till personbilsmekaniker

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Ha ett svenskt körkort med behörighet B.
  • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 44 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Inom utbildningen ingår kurser såsom fordonsteknik introduktion, reparationer av personbilar samt lättare transportfordon. Där kommer du till exempel lära dig demontering och montering av bilens olika delar, utföra service, byta bromsar, få fördjupad kunskap om bilens huvudkomponenter. Du får även lära dig om elsystemets uppbyggnad och genomföra enklare felsökning. I utbildningen ingår även certifieringsutbildningarna Härdplast och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad