Lastbilsförare

Funderar du på att bli lastbilsförare? Du behövs! Branschen har ett stort behov av förare och kommer att behöva anställa 50 000 nya förare under de kommande tio åren.

Som lastbilsförare transporterar du olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Du behöver både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Du har ett självständigt yrke, som kräver att du är bra på att planera och organisera dina uppgifter. 

Du spenderar en stor del av sin arbetstid bakom ratten. Körningen och leveranser ska planeras i linje med de regler för rast och vila som gäller inom området. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta, men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Lastbilsföraryrket är indelat i olika specialkompetensområden då kraven på förare skiljer mellan olika typer av transporter. Du har också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.

Framtid och lön

Läs mer om jobbet och framtiden som lastbilsförare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Lastbilsförare

Komvuxutbildning till lastbilsförare

För att gå utbildningen behöver du ha goda färdigheter att framföra personbil Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering, eller kartläggning av dina kunskaper, och en slutlig antagning göras efter denna validering.

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Ha ett svenskt körkort med behörighet B men inte högre, samt ett utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet CE.
  • Du måste ha fyllt 21 år.
  • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 32 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Att köra lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Du läser därför mycket om olika fordon, trafikregler, lagar och förordningar som gäller för transport av gods samt arbetsmiljö och säkerhet.

Yrkeskompetensbevis

Du ska klara Trafikverkets körkortsprov och Transportstyrelsens tester innan du är färdig yrkesförare. Ditt yrkeskompetensbevis (YKB) gäller sedan i fem år.

Ansökan till buss- och lastbilsförare

Nästa utbildningsstart är 5 augusti. Ansökan öppnar 13 maj. Hela ansöknings- och antagningsprocessen görs av Norrtälje vuxenutbildning. Gör din ansökan på webbplatsen Yrkesförarutbildning.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad