Elevassistent

Arbeta i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd.

Som elevassistent kan du vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter, och hjälpa elever att träna på vardagliga arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket, vilket gör jobbet omväxlande. En del av arbetet kan innebära omvårdande och assisterande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta mediciner. Ibland behöver du ha kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som elevassistent på Arbetsförmedlingens webbplats.

Elevassistent

Komvuxutbildning till elevassistent

Förkunskaper och upplägg

 • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk del 4 eller motsvarande.
 • Utbildningen ges i klassrum eller på distans, och är på heltid.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen, där du tränar dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en skola.

Upplägget varierar mellan skolor, och finns i två varianter: 

  1. en sammanhållen utbildning till elevassistent
   (1300 poäng/65 veckor) eller
  2. en basutbildning till barnskötare/elevassistent
   (900 poäng/45 veckor) med påbyggnadsår elevassistent
   (400 poäng/20 veckor).

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll i utbildningen

Du får lära dig om det vardagliga arbetet på en förskola och skola, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad