Barnskötare

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps ni åt. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är exempelvis Montessori, Reggio Emilia och "Ur och Skur".

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som barnskötare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Barnskötare

Komvuxutbildning till barnskötare

Den här utbildningen finns även som sfi-kombo och sva grund-kombo. Då kan du lära dig både svenska och yrket samtidigt.

Förkunskaper och upplägg

 • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk del 4 eller motsvarande.
 • Utbildningen ges i klassrum eller på distans, och är på heltid.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen, där du tränar dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola.

Upplägget varierar mellan skolor, och finns i två varianter: 

  1. en sammanhållen barnskötarutbildning
   (1300 poäng/65 veckor) eller
  2. en basutbildning till barnskötare/elevassistent
   (900 poäng/45 veckor) med påbyggnadsår barnskötare
   (400 poäng/20 veckor).

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Förkunskaper och upplägg

 • Sfi-nivå kurs B eller C eller motsvarande och högst svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2.
 • Du läser sva-grund delkurs 2–4 tillsammans med yrkeskurserna.
 • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen, där du tränar dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola.
 • Utbildningen tar 70 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis. Mer information om utbildningen:

Förkunskaper och upplägg

 • Du ska ha fått betyg i kurs sfi 2C eller motsvarande.
 • Du får ej ha betyg i kurs sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.
 • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
 • Du läser sfi tillsammans med yrkeskurser. Om du blir klar med sfi fortsätter du med Svenska som andraspråk grundläggande.
 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
 • Utbildningen tar mellan 70 och 80 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis. Mer information om utbildningen:

Innehåll i utbildningen

Du får lära dig om det vardagliga arbetet på en förskola och skola, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad