Guide

Anmäl dig till sfi

Så här gör du för att anmäla dig till svenska för invandrare (sfi).

Anmäl dig till sfi

Här kan du göra en anmälan. 

Ny anmälan

Prata med en testpedagog

När du har anmält dig till sfi får du prata med en testpedagog. Testpedagogen avgör vilken studieväg och kurs som passar dig bäst.

Ni pratar på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en anhörig som kan svenska. Behöver du en tolk, kan du boka det på Vuxenutbildningscentrum.

Testpedagogen ställer frågor om

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbete
  • din tid i Sverige.

Hitta och välj skola

När du får veta vilken studieväg och vilken kurs som passar dig ska du tala om följande för testpedagogen

  • vilken skola du vill gå på
  • vilka tider du vill studera
  • om du behöver extra stöd.

Testpedagogen berättar om det finns en ledig studieplats på skolan du vill gå på. Finns det ingen ledig plats, kan du vänta tills det blir en plats ledig eller välja en annan skola.

Börja studera

När du börjar studera är en överenskommelse mellan dig och testpedagogen. Skolan skickar en kallelse inför kursstart.