En elev och en lärare tittar tillsammans i en bok

Samhällsorientering

Har du nyligen flyttat till Sverige? Då kan du gå en kurs som lär dig hur det svenska samhället fungerar, alltså en kurs i samhällsorientering.

Lär dig om Sverige på ditt modersmål

Samhällsorientering ger dig kunskap om att försörja sig och utvecklas i Sverige. Du får möjlighet att diskutera och ställa frågor. I kursen lär du dig till exempel mer om

  • den svenska arbetsmarknaden
  • föräldrarollen i ett nytt samhälle
  • att hitta rätt i hälso- och sjukvården.

Kursen är på ditt modersmål eller ett annat språk som du behärskar väl. Studiebesök till exempelvis riksdagen och olika museum ingår.

Kursen är 102 timmar.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 65 år som:

  • Nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.
  • Är anhöriginvandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Anmälan till samhällsorientering

  • Vuxenutbildningscentrum anmäler in anhöriginvandrare.
  • Arbetsförmedlingen och Intro Stockholm anmäler in personer i etableringsprogrammet.

Undervisning digitalt och i klassrum

Samhällsorientering erbjuds både som fjärrundervisning och i klassrum. I de digitala kurserna är det en träff i centrala Stockholm den första dagen, därefter läser deltagarna kursen med hjälp av dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett gemensamt kansli för alla länets kommuner. CSO planerar, samordnar och utvecklar kursen i samhällsorientering i länet.

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till: infosam@edu.stockholm.se.

Centrum för samhällsorienterings webbplats

Läs även

Uppdaterad