En elev och en lärare tittar tillsammans i en bok

Samhällsorientering

Har du nyligen flyttat till Sverige? Då kan du gå en kurs som lär dig hur det svenska samhället fungerar, alltså en kurs i samhällsorientering.

Kurserna i samhällsorientering blir digitala

Den första dagen i kursen är det en träff i Stockholm, därefter läser deltagarna kursen med hjälp av dator, läsplatta eller mobiltelefon. Deltagarna får sms eller mejl när det är dags för deras kurs att starta.

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till: infosam@edu.stockholm.se.

Lär dig om Sverige på ditt modersmål

Kursen ger dig kunskap om den svenska arbetsmarknaden och samhället. Du får möjlighet att diskutera och ställa frågor. På kursen lär du dig till exempel

  • hur du söker arbete
  • olika sätt att se på barnuppfostran
  • hur du hittar rätt i hälso- och sjukvården.

Kursen är på ditt modersmål eller ett annat språk som du behärskar väl. Flera studiebesök ingår i alla kurser, exempelvis åker ni till riksdagen och olika museum. 

Kursen är 100 timmar.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år som

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen
  • är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.

Anmälan till samhällsorientering

  • Vuxenutbildningscentrum anmäler anhöriginvandrare till kursen.
  • Arbetsförmedlingen anmäler personer i etableringsprogrammet till kursen.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett gemensamt kansli för alla länets kommuner. CSO planerar, samordnar och utvecklar kursen i samhällsorientering i länet.

Läs även

Uppdaterad