Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering – en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Syftet med kursen är att du som är ny i Sverige ska få information om hur du kan göra för att komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor.

Lär dig om det svenska samhällslivet på ditt modersmål

På kursen lär du dig till exempel om hur du söker arbete, om olika sätt att se på barnuppfostran och hur du hittar rätt i hälso- och sjukvården.

Kursen ges på ditt modersmål eller ett annat språk som du behärskar väl. Flera studiebesök ingår i alla kurser, exempelvis till riksdagen och museum. 

Kursen i samhällsorientering är 80 timmar.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år som

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen
  • är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.

Anmälan till samhällsorientering

Vuxenutbildningscentrum anmäler anhöriginvandrare till kursen. Arbetsförmedlingen anmäler personer i etableringsprogrammet till kursen.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett gemensamt samordningskansli för länets kommuner. CSO planerar, samordnar och utvecklar kursen i samhällsorientering i länet.

Uppdaterad