Synpunkter och frågor om tillgänglighet

Här kan du höra av dig till oss om tillgängligheten på vår ansökningswebb komvux.stockholm.se.

Du kanske behöver få tillgång till något som inte är tillgänglighetsanpassade. Du kan även lämna synpunkter på tillgängligheten på vår ansökningswebb.

Synpunkter och frågor om tillgänglighet

* Obligatorisk uppgift

Uppdaterad