Stöd inför och under dina studier

Du som är i behov av stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du kan få stöd både inför och under studier.

Du har rätt till stöd och anpassningar

  • Skolan ansvarar för att du ska få stöd och anpassningar under hela din studietid.  
  • Om du vill ha hjälp med att planera dina studier kopplat till de behov du har – kontakta studievägledarna på Vuxenutbildningscentrum komvux@edu.stockholm.se.
  • Om du vill veta mer om hur skolan arbetar med stöd och anpassningar, kontakta respektive skola. Kontaktuppgifter till skolorna hittar du via knappen längre ner.
  • Prata med din lärare i samband med kursstart. Diskutera tillsammans om vad som behövs för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Grundläggande kurser med specialpedagogiskt stöd

Kurserna i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ges på Åsö vuxengymnasium och vänder sig till dig som har svårigheter när det gäller studier. Det kan handla om att

  • du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • du har svårt att koncentrera dig 
  • du har svårt att komma igång/avsluta uppgifter
  • du har bristande baskunskaper.

Elevteamet – stöd för dig som gått språkintroduktionsprogrammet

Elevteamet stöttar dig som gått språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolan, och nu ska fortsätta studera på komvux.

Komvux Rosenlund – anpassad undervisning

På Komvux Rosenlund hittar du stora delar av Stockholm stads anpassade undervisningsformer inom vuxenutbildning. Vi erbjuder anpassad undervisning av sfi och komvux som anpassad utbildning. 

Uppdaterad