skriver på block

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. En prövning kostar 500 kronor per ämne. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Kommande prövningar hos våra skolor

Här hittar du kommande prövningstillfällen på våra skolor, per ämnesområde. På skolornas webbplatser finns mer information om vilka kurser som de erbjuder prövningar i.

ABF Stockholm Komvux

Cuben utbildning

Hermods

Jensen education

 • Anmälan öppnar:
  • prövning 3 öppnar 14 mars kl 10.00
 • Prövningsdagar:
  • Prövning 2 pågår 20 mars–2 april, med slutprov 2 april
  • Prövning 3 pågår 24 april–7 maj, med slutprov 7 maj
 • Anmälan: Jensen komvux webbplats

SIFA

 • Datum för anmälan: senast två veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar: 24 april och 26 juni
 • Anmälan: Prövningar, SIFAs webbplats

Åsö vuxengymnasium

ABF Stockholm Komvux

Astar

 • Anmälan är öppen: senast en vecka innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar:
  • 18 april 16.30–20.30
  • 19 april 16.30–20.30
  • 20 april 16.30–20.30
  • 21 april 16.30–20.30
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Jensen education

 • Anmälan öppnar:
  • prövning 3 öppnar 14 mars kl 10.00
 • Prövningsdagar:
  • prövning 2 pågår 20 mars–2 april, med slutprov 2 april
  • prövning 3 pågår 24 april–7 maj, med slutprov 7 maj
 • Anmälan: Prövning, Jensen komvux webbplats

NTI-skolan

 • Anmälan öppnar:
  • Prövning 5 14/3 kl 09.00
  • Prövning 6 16/3 kl 09.00
 • Prövningsdagar
  • Prövning 1 6–24 mars, med slutprov 24 mars kl 09.00
  • Prövning 2 6–24 mars, med slutprov 23 mars kl 13.00
  • Prövning 3 27 mars–14 april, med slutprov 14 april kl 09.00
  • Prövning 4 27 mars–14 april, med slutprov 14 april kl 13.00
  • Prövning 5 17 april–5 maj, med slutprov 5 maj kl 09.00
  • Prövning 6 17 april–5 maj, med slutprov 5 maj kl 13.00
 • Anmälan: Prövning, NTI-skolans webbplats

Åsö vuxengymnasium

 • Anmälan öppnar:
  • prövningar i april är öppen 7 mars kl 13.00–10 mars kl 23.59
 • Prövningardagar: 4 april–27 april
 • Anmälan: Åsö vuxengymnasiums webbplats

Kompetensutvecklingsinstitutet

MoA Lärcentrum

Åsö vuxengymnasium

Yrkesakademin

Jensen education

 • Anmälan öppnar:
  • prövning 3 öppnar 14 mars kl 10.00
 • Prövningsdagar:
  • prövning 2 pågår 20 mars–2 april, med slutprov 2 april
  • prövning 3 pågår 24 april–7 maj, med slutprov 7 maj
 • Anmälan: Prövning, Jensen komvux webbplats

Lernia

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium

Astar

 • Anmälan är öppen: senast en vecka innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar:
  • 18 april 16.30–20.30
  • 19 april 16.30–20.30
  • 20 april 16.30–20.30
  • 21 april 16.30–20.30
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Jensen education

 • Anmälan öppnar:
  • prövning 2 öppnar 7 februari kl 10.00
  • prövning 3 öppnar 14 mars kl 10.00
 • Prövningsdagar
  • prövning 2 pågår 20 mars–2 april, med slutprov 2 april
  • prövning 3 pågår 24 april–7 maj, med slutprov 7 maj
 • Anmälan: Prövning, Jensen komvux webbplats

S:t Eriks gymnasium

Astar

 • Anmälan är öppen: senast en vecka innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar
  • 18 april 16.30–20.30
  • 19 april 16.30–20.30
  • 20 april 16.30–20.30
  • 21 april 16.30–20.30
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Stockholms hotell- och restaurangskola

Lernia

ABF

Cuben utbildning

Kompetensutvecklingsinstitutet

Lernia

MoA Lärcentrum

Åsö vuxengymnasium

Vanliga frågor och svar om prövningar

En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Du kan till exempel göra en prövning om du har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs. Du får information från skolan du anmält dig till om hur prövningen är upplagd och vilka moment som ingår.

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Du kan inte boka samtal för studieplanering inför prövningar. Om du är osäker på hur många prövningar du skulle behöva göra för att komma upp i önskat meritvärde kan du använda dig av räknehjälpen på antagning.se. Välj den skolform som stämmer överens med ditt betygsdokument och fyll i dina betyg i räknehjälpen så räknas ditt jämförelsetal ut.

I kursen eller kurserna du vill pröva kan du testa att höja till det betyg du tror att du skulle kunna få på prövningen, så ser du hur jämförelsetalet förändras. Du lägger själv till eventuella meritpoäng och får på så sätt fram meritvärdet. 

Kontakta skolan där du är anmäld till prövning för att få rekommendation på kurslitteratur.

Kontakta aktuell skola, du anmäler dig till prövningen på den skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i. 

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i kursen.

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 har du som fick examensbevis eller slutbevis under 2020-2021 sänkt avgift. Kostnaden under denna period är 150 kronor per prövning. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Nej, det är inte möjligt att få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Beroende på vilken dag och tid prövningen är för respektive kurs så kan du göra fler prövningar så vida de inte krockar.

Du beställer betyget från skolan där du genomförde prövningen.

Uppdaterad