skriver på block

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. En prövning kostar 500 kronor per ämne.

I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Kommande prövningar hos våra skolor

Här hittar du kommande prövningstillfällen på våra skolor, per ämnesområde. På skolornas webbplatser finns mer information om vilka kurser som de erbjuder prövningar i.

Vuxenutbildning Söderort

 • Prövningsdagar: Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2, 15 mars och 24 juni klockan 8.00
 • Anmälan: Vuxenutbildning Söderort

ABF Stockholm Komvux

 • Prövningar under november:
  Anmälan öppnar den 24 oktober kl. 10.30.
  Kvitto på betalning/uppvisande av F-betyg från komvux ska skickas till oss senast den 31 oktober.
  Första provet: 10 november kl. 09.00.
  Andra provet: Ej fastställt, meddelas av läraren efter första provet.
  OBS! Betyg från denna prövning registreras inte i tid till sista kompletteringsdag för högskoleansökningar till vårterminen 2024.
 • Prövningar under vårterminen 2024.
  Fredag den 26 januari
  Fredag den 22 mars
  Fredag den 31 maj
 • Anmälan: Prövning, ABF Stockholm Komvux webbplats

ABF Stockholm Sfi

Prövningen utfärdas i två delar. Du anmäler dig till första tillfället. Här är de datum du kan anmäla dig till.
 
 • Kurs B: 13 februari och 23 april
 • Kurs C: 20 februari och 30 april
 • Kurs D: 5 mars och 14 maj

Anmälan: Prövning, ABF Stockholm Komvux webbplats

Cuben utbildning

Hermods

 • Datum för anmälan: öppnar cirka 8 veckor innan prövningstillfället och stänger cirka 6 veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar: 13 mars och 22 maj 2024
 • Anmälan: Bokning, Hermods webbplats för prövningar

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdagen 16 januari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 19 februari–3 mars, med slutprov 3 mars.
 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdag 20 februari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 20 mars–7 april, med slutprov 7 april.
 • Prövning nr 3:
  Anmälan öppnar tisdag 26 mars kl. 10.00.
  Prövningen pågår 29 april–12 maj, med slutprov 12 maj.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. 

Slutproven sker på plats i Jensens lokaler, eller i lokal anvisad av Jensen. Finns inga undantag.

SIFA

 • Datum för anmälan: senast två veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar: ej fastställt
 • Anmälan: Prövningar

Åsö vuxengymnasium

ABF Stockholm Komvux

Datum för kommande prövningar är inte fastställda.

Astar

 • Prövningsdagar:
  • Prövningstillfälle 1:
   Datum: 20–21 februari
   Anmälan öppnas: vecka 52 (25–29 december)
  • Prövningstillfälle 2:
   Datum: 23–24 april
   Anmälan öppnas: vecka 9 (26 februari–1 mars) 
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdag 16 januari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 19 februari–3 mars, med slutprov 3 mars.
 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdag 20 februari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 20 mars–7 april, med slutprov 7 april.
 • Prövning nr 3:
  Anmälan öppnar tisdag 26 mars kl. 10.00.
  Prövningen pågår 29 april–12 maj, med slutprov 12 maj.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. 

Slutproven sker på plats i Jensens lokaler, eller i lokal anvisad av Jensen. Finns inga undantag.

NTI-skolan

 • Prövningsdagar:
  • Prövningstillfälle 1:
   Datum: 11 mars 2024
   Anmälan öppnas: 6 februari klockan 09.00
  • Prövningstillfälle 2:
   Datum: 15 april 2024
   Anmälan öppnas:12 mars klockan 09.00 
  • Prövningstillfälle 3:
   Datum: 22 april
   Anmälan öppnas: 26 mars klockan 09.00
 • Anmälan: Prövning, NTI-skolans webbplats

Åsö vuxengymnasium

Kompetensutvecklingsinstitutet

 • Prövningsdagar:
  • Onsdag 14 februari 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 24 januari 2024
   Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024
  • Onsdag 24 april 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 3 april 2024
   Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024
 • Anmälan: Prövning, Kompetensinstitutet komvux webbplats

MoA Lärcentrum

 • Datum för anmälan: Senast 30 dagar innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar:
  • Vårtermin
   Fredag 23 februari 2024
   Fredag 5 april 2024
   Fredag 24 maj 2024
  • Hösttermin
   Fredag 27 september 2024
   Fredag 29 november 2024
 • Anmälan: MoA Lärcentrums webbplats

Åsö vuxengymnasium

Yrkesakademin

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdag 16 januari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 19 februari–3 mars, med slutprov 3 mars.
 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdag 20 februari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 20 mars–7 april, med slutprov 7 april.
 • Prövning nr 3:
  Anmälan öppnar tisdag 26 mars kl. 10.00.
  Prövningen pågår 29 april–12 maj, med slutprov 12 maj.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. 

Slutproven sker på plats i Jensens lokaler, eller i lokal anvisad av Jensen. Finns inga undantag.

Lernia

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Yrkesakademin

Astar

 • Prövningstillfälle 1:
  Datum: 20–21 februari
  Anmälan öppnas: vecka 52 (25–29 december)
   
  Prövningstillfälle 2:
  Datum: 23–24 april
  Anmälan öppnas: vecka 9 (26 februari–1 mars)
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Jensen education

 • Prövning nr 1:
  Anmälan öppnar tisdag 16 januari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 19 februari–3 mars, med slutprov 3 mars.
 • Prövning nr 2:
  Anmälan öppnar tisdag 20 februari kl. 10.00.
  Prövningen pågår 20 mars–7 april, med slutprov 7 april.
 • Prövning nr 3:
  Anmälan öppnar tisdag 26 mars kl. 10.00.
  Prövningen pågår 29 april–12 maj, med slutprov 12 maj.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. 

Slutproven sker på plats i Jensens lokaler, eller i lokal anvisad av Jensen. Finns inga undantag.

S:t Eriks gymnasium

Astar

 • Prövningstillfälle 1:
  Datum: 20–21 februari
  Anmälan öppnas: vecka 52 (25–29 december)
   
  Prövningstillfälle 2:
  Datum: 23–24 april
  Anmälan öppnas: vecka 9 (26 februari–1 mars)
 • Anmälan: Prövningar, Astars webbplats

Stockholms hotell- och restaurangskola

Lernia

ABF

 • Prövningstillfällen 1: 1 februari
 • Anmälan öppnas: 21 december
 • Anmälan stängs: 19 januari

 • Prövningstillfälle 2: 11 april
 • Anmälan öppnas: 29 februari
 • Anmälan stängs: 29 mars

Frågor och svar, ABF Stockholm Komvux webbplats

Cuben utbildning

 • Datum för anmälan: senast fyra veckor innan prövningstillfället
 • Prövningsdag: 20 februari och 23 april, kl. 13.00
 • AnmälanCuben utbildnings webbplats

Kompetensutvecklingsinstitutet

 • Prövningsdagar:
  • Onsdag 14 februari 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 24 januari 2024
   Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024
  • Onsdag 24 april 2024 kl. 09.00–12.00
   Sista anmälningsdag 3 april 2024
   Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024
 • Anmälan: Prövning, Kompetensinstitutet komvux webbplats

Lernia

MoA Lärcentrum

 • Datum för anmälan: Senast 30 dagar innan prövningstillfället
 • Prövningsdagar:
  • Vårtermin
   Fredag 23 februari 2024
   Fredag 5 april 2024
   Fredag 24 maj 2024
  • Hösttermin
   Fredag 27 september 2024
   Fredag 29 november 2024
 • Anmälan: MoA Lärcentrums webbplats

Åsö vuxengymnasium

Vanliga frågor och svar om prövningar

En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Du kan till exempel göra en prövning om du har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs. Du får information från skolan du anmält dig till om hur prövningen är upplagd och vilka moment som ingår.

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Du kan inte boka samtal för studieplanering inför prövningar. Om du är osäker på hur många prövningar du skulle behöva göra för att komma upp i önskat meritvärde kan du använda dig av räknehjälpen på antagning.se. Välj den skolform som stämmer överens med ditt betygsdokument och fyll i dina betyg i räknehjälpen så räknas ditt jämförelsetal ut.

I kursen eller kurserna du vill pröva kan du testa att höja till det betyg du tror att du skulle kunna få på prövningen, så ser du hur jämförelsetalet förändras. Du lägger själv till eventuella meritpoäng och får på så sätt fram meritvärdet. 

Kontakta skolan där du är anmäld till prövning för att få rekommendation på kurslitteratur.

Kontakta aktuell skola, du anmäler dig till prövningen på den skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i. 

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i kursen.

Nej, det är inte möjligt att få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Beroende på vilken dag och tid prövningen är för respektive kurs så kan du göra fler prövningar så vida de inte krockar.

Du beställer betyget från skolan där du genomförde prövningen.

Uppdaterad