Vuxenutbildning Järva komvux

Bredbyplan 36

Visa på karta

Välkommen till Vuxenutbildning Järva i Rinkeby! Vi erbjuder sfi, grundvux samt yrkesutbildningar på komvuxnivå som du kan läsa samtidigt som du läser på sfi eller grundvux (kombinationsutbildningar).Fakta

Typ av service
Komvux
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://vuxenutbildningjarva.stockholm/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Hos oss kan du läsa förmiddag, eftermiddag eller kväll, heltid eller deltid samt på distans. Vi samarbetar med Jobbtorget med extra kurser så som workshoppar där du får lära dig mer inom arbetslivet, stöd att skriva cv, datakunskaper, studie-yrkesvägledning och göra studiebesök.

Inriktning och profil

Svenska som andra språk (SVA)

SVA är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig och tillgodogöra dig ny kunskap på svenska. Du som studerar utvecklar din språkförmåga i både skriftlig och talad kommunikation. Hos oss kan du läsa Svenska som andraspråk delkurs 2, 3 och 4.

Svenska för föräldralediga

Läs sfi under din föräldraledighet. Det är möjligt att slutföra kurser så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete efter föräldraledigheten. Undervisningen sker två timmar i veckan på introduktionsförskolan i Rinkeby och du kan ta med dig din bebis.

Sfi studieväg 1

Sfi 1 är för dig som har liten eller mycket kort studiebakgrund och förväntas behöva mer tid för att nå utbildningens mål. Du lär dig tala och skriva på grundläggande svenska. All undervisning är gratis och sker dagligen på skolan i Rinkeby. Vi erbjuder undervisning för dig som vill läsa sfi studieväg 1 kurs A och B

Sfi studieväg 2

Sfi 2 är för dig som har en kortare utbildningsbakgrund. Du lär dig att tala och skriva på grundläggande svenska. All undervisning är gratis och sker dagligen på skolan i Rinkeby. Vi erbjuder undervisning för den som vill läsa sfi studieväg 2 kurs B, C och D. Du kan läsa sfi 2 B, C och D på distans.

Sfi med yrkesinriktning (sfy)

Sfi med yrkesinriktning är för dig som läser sfi 2 kurs B och som vill förbereda dig för ett yrke på arbetsmarknaden. Vi erbjuder inriktningarna:

  • Barn och fritid.
  • Bygg och fastighet.

Fokus ligger på den typ av språk som används inom yrket. Målet är att du ska klara språket på jobbet eller på en yrkesutbildning när du är klar med dina sfi-studier. Du gör dina sfi-test som vanligt under kursen och när du klarar sfi-proven får du betyg.

Sfi sommarstudier

Du som läser sfi hos oss kan anmäla dig för studier under juli månad. Lektioner pågår dagligen och du kan slutföra kurser under sommaren så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete till hösten.

Hitta hit

Uppdaterad