Style Education Stockholm

Palmfeltsvägen 5

Style Education är en godkänd skola för komvuxstudier på hantverksprogrammet, inriktning Frisör/Stylist. Studierna är på heltid under 62 veckor. Utbildningen är på 1 500 gymnasiepoäng – 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Fakta

Typ av service
Komvux
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör, Norrmalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.styleeducation.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Undervisning

Style Educations frisörutbildning genomförs i grupper om 15–22 elever. Till varje elevgrupp knyts en behörig frisörlärare.

I undervisningen varvas teoretiska och praktiska moment. Efter en introduktionskurs på tio veckor där all undervisning är på skolan får eleven möta kunder en till tre dagar i veckan på skolans elevsalong. Inledningsvis har eleven en salongsdag per vecka. Senare i utbildningen har eleven tre dagars utbildning i elevsalong innan APL-perioden.

De sista tio veckorna är arbetsplatsförlagt lärande.

Lektionstider

Undervisningstiden är måndag till fredag klockan 09.00–17.00.

Utbildningen är på heltid under 62 veckor och består av 1 500 gymnasiepoäng på hantverksprogrammets programgemensamma karaktärskurser med fördjupning inom frisör-/stylist.

Lärare och pedagogik

Alla pedagoger är behöriga lärare. Några lärare har dessutom lärarlegitimation.
Skolledningen – rektor har ämneslärarexamen, lärarlegitimation och har genomgått det nya statliga rektorsprogrammet. Biträdande rektor är frisör har genomfört 5 terminer av 6 i det nya statliga rektorsprogrammet. På skolans finns även Studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Skolan har betygsrätt på alla programgemensamma karaktärskurser, och undervisningen genomförs under handledning av utbildade frisörlärare.

Styrkan med undervisningen på Style Education är klasstorleken, där varje elev har sin egen individuella studieplan och en mentor, som följer eleven under hela utbildningstiden.

Lokaler

Style Educations undervisning genomförs på skolan som ligger i Palmfelt Center, Palmfeltsvägen 5, vid tunnelbanestation Globen.

Elevsalongen ligger centralt i Stockholms innerstad på Odengatan 33.

Hitta hit

Uppdaterad