Undersköterska

Arbeta nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Att jobba som undersköterska är meningsfullt och roligt. Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, inom hemtjänsten, med funktionshindrade, på äldreboende samt inom psykiatri.

Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och kunna bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som undersköterska på Arbetsförmedlingens webbplats.

Undersköterska

Komvuxutbildning till undersköterska

Den här utbildningen finns även som sfi-kombo och sva grund-kombo. Då kan du lära dig både svenska och yrket samtidigt.

Upplägg

  • Utbildningen ges i klassrum eller på distans, och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 65 veckor där teori varvas med praktiska moment.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Förkunskaper

Svenska eller svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande. Om du har ett betyg i grundläggande svenska som andraspråk som är äldre än 6 månader, kommer du att få göra ett nivåtest i svenska. Nivåtestet visar om du kan börja direkt på utbildningen, eller om du behöver läsa en orienteringskurs i yrkesrelaterad svenska (10 veckor klassrum) innan du kan påbörja utbildningen.

Förkunskaper och upplägg

  • Sfi-nivå kurs D eller motsvarande och högst svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2.
  • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
  • I kombinationsutbildningen Undersköterska läser du sva-grund delkurs 2–4 tillsammans med yrkeskurserna.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 80 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis. Mer information om utbildningen:

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det betyder att det behövs ett särskilt bevis för att få använda titeln undersköterska. Du måste ha godkänt betyg i SVE/SVA 1 för att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Innehåll i utbildningen

Du lär dig bland annat om omvårdnad, anatomi, psykologi och funktionsförmåga. Under APL du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Du är anställningsbar som undersköterska direkt efter avslutad utbildning.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till komvux@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad