Inköpsassistent

Som inköpsassistent får du planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps- och logistikområdet.

Som inköpsassistent assisterar du inköparen i det dagliga arbetet. Du arbetar med produktutveckling, provhantering, försäljningsanalys och orderhantering. Du och din inköpare jobbar i nära samarbete med till exempel designers och mönsterkonstruktörer för att skapa och utveckla bästa produkt och sortiment.

Du kommer att assistera vid inköp till företaget och vid förhandlingar med leverantörer samt hjälpa till med att planera transporten av varor.  Dina arbetsuppgifter är exempelvis att begära in prisuppgifter och offerter, göra beställningar, bevaka leveranser, sköta kontakter med leverantörer, interna enheter och transportföretag. Du ansvarar för att inköpen görs både så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Ibland används begreppen inköp och upphandling synonymt. Inköp innebär företags och organisationers inköp av varor och tjänster, medan en upphandling är när leverantörer får tävla om att vinna ett kontrakt eller ramavtal för en myndighets inköp av varor och tjänster.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om framtiden inom inköp och upphandling på Arbetsförmedlingens webbplats.

Inköpare och upphandlare

Komvuxutbildningen Påbyggnad mot inköp

Administration Bas

Inköp är en påbyggnadsutbildning från Administration bas. Basutbildningen är 30 veckor och finns i vårt kursutbud. För att gå Administration bas krävs att du har Svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande. 

Förkunskaper och upplägg

Påbyggnad mot inköp

  • Godkända betyg från Administration Bas.
  • Utbildningen ges i klassrum och på distans och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 20 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Du får kunskaper om flödet av varor där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Du lär dig om hur inköp planeras och görs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Du lär dig ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter. Dessutom får du kunskap om internationell handel, ekonomiska kalkyler och inköpsteknik.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad